Demontaż i utylizacja azbestu

Dach pokryty eternitem

Jak wygląda na terenie Gminy Strzelce Krajeńskie. Jak zgłosić swój dach do demontażu?

Autor zdjęcia: Patryk Bagiński

Urząd Miejski w Strzelcach Krajeńskich informuje, że uzyskał dofinansowanie ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, oraz Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki w Zielonej Górze na realizację zadania pn. “Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Strzelce Krajeńskie” kwota dotacji wyniosła 46 602,23 zł i obejmowała 100% kosztów kwalifikowanych realizacji zadania.

Uzyskaj pomoc w utylizacji azbestu z terenu Twojej posesji.

W ramach zadania  uzyskano efekt ekologiczny polegający na odbiorze od właścicieli nieruchomości płyt zawierające azbest w ilości 67,266 Mg. Materiały zawierające azbest zostały przetransportowane na składowisko odpadów niebezpiecznych. Zadanie było realizowane w dniach od 15.06.2020 r. do 12.08.2020 r.

Usuwanie azbestu jest bardzo ważne gdyż azbest jest groźnym czynnikiem chorobotwórczym. Niebezpieczeństwo pojawia się wskutek rozpylenia w powietrzu włókien azbestowych, uwalnianych szczególnie w trakcie obróbki i eksploatacji wyrobów zawierających azbest, a także podczas ich uszkodzenia lub w skutek korozji. Włókna azbestu trafiają do organizmu głównie drogą oddechową, z wdychanym powietrzem, i w niewielkim tylko stopniu przez skórę i z układu pokarmowego. Źródłem narażenia, prócz zanieczyszczonego powietrza, może być woda, do której azbest trafia z gleb zanieczyszczonych azbestem, ze ścieków przemysłowych i atmosfery. Wdychane z powietrzem włókna azbestowe kumulują się w płucach przez całe życie, a pierwsze objawy chorobowe mogą ujawnić się nawet po 50 latach od pierwszej ekspozycji na ich działanie (okres utajenia, latencji). Rakotwórcze działanie włókien azbestowych może być wzmacniane współdziałaniem innych czynników toksycznych, np. palenie tytoniu przy jednoczesnym narażeniu na działanie azbestu zwiększa ryzyko wystąpienia raka płuc 50-ciokrotnie.

Azbest wywołuje szereg chorób układu oddechowego, tj. pylicę azbestową (azbestoza), łagodne zmiany płucne, rak płuc, rak międzybłoniaków opłucnej oraz otrzewnej. Większe włókna nie są tak szkodliwe, gdyż w większości zatrzymują się w górnych drogach oddechowych skąd są usuwane przez rzęski, włókna bardzo drobne są usuwane przez system odpornościowy. Największe ryzyko wchłaniania włókien azbestowych występuje podczas pracy z minerałami azbestowymi oraz podczas kruszenia i obróbki produktów azbestowo-cemetowych.
 
Zadanie będzie kontynuowane w latach następnych.

Red. Patryk Bagiński