wstążka żałobna
EnglishGermanItalianPolishUkrainian

Dodatek dla gospodarstw domowych korzystających z innych źródeł ciepła niż węgiel

Wnioski o wypłatę dodatku, można składać w Miejsko-Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Strzelcach Krajeńskich.

Informujemy, że w Miejsko-Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Strzelcach Krajeńskich, można składać wnioski o dodatki dla gospodarstw domowych używających do ogrzewania drewna, peletu, LPG lub oleju opałowego, które ma na celu zapewnienie wsparcia dla gospodarstw domowych – zgodnie ustawą z dnia 15 września 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku paliw (Dz.U. z 2022 r. poz. 1967).

Kwoty dopłat zatwierdzono na następującym poziomie:

 • 3 tys. zł będzie można dostać w przypadku, gdy głównym źródłem ciepła jest kocioł na paliwo stałe zasilany peletem drzewnym albo innym rodzajem biomasy, z wyłączeniem drewna kawałkowego,
 • 1 tys. zł – gdy głównym źródłem ciepła jest kocioł na paliwo stałe, kominek, koza, ogrzewacz powietrza, trzon kuchenny, piecokuchnia albo piec kaflowy na paliwo stałe, zasilany drewnem kawałkowym,
 • 500 zł – w przypadku gdy głównym źródłem ciepła jest kocioł gazowy zasilany skroplonym gazem LPG,
 • 2 tys. zł – w przypadku gdy głównym źródłem ciepła jest kocioł olejowy.

Dodatki będą przysługiwały gospodarstwu domowemu, w przypadku gdy głównym źródłem ogrzewania gospodarstwa domowego jest jedno z w/w źródeł ciepła i zostało wpisane lub zgłoszone do centralnej ewidencji emisyjności budynków, o której mowa w art. 27a ust. 1 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o wspieraniu termomodernizacji i remontów oraz o centralnej ewidencji emisyjności budynków (Dz. U. z 2022 r. poz. 438, 1561 i 1576).

Uwaga!!! na jeden adres przysługuje jeden dodatek węglowy

W Gminie Strzelce Krajeńskie rozpatrywanie wniosków o przyznawanie dodatku dla gospodarstw domowych używających do ogrzewania drewna, peletu, LPG lub oleju opałowego powierzone zostało Miejsko-Gminnemu Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Strzelcach Krajeńskich.

Jak złożyć wniosek o dodatek?

 • Wniosek o wypłatę dodatku składa się w gminie właściwej ze względu na miejsce zamieszkania osoby składającej ten wniosek.
 • Wniosek o wypłatę dodatku dla gospodarstw domowych składa się w terminie do dnia 30 listopada 2022 r.

 Gdzie złożyć wniosek o dodatek węglowy?

 • w Miejsko-Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Strzelcach Kraj. Aleja Piastów 13

Jak złożyć wniosek o dodatek węglowy?

 • elektronicznie z wykorzystaniem platformy ePUAP
 • osobiście w Miejsko-Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Strzelcach Kraj. Aleja Piastów 13

od poniedziałku do piątku, w godzinach od  8:00 do 15:30

Jak złożyć wniosek elektronicznie?

Załatw sprawę na Elektronicznej Platformie Usług Administracji Publicznej

W pole „Wybierz urząd lub instytucję, do której składasz pismo” należy wprowadzić: “MIEJSKO-GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W STRZELCACH KRAJ. (66-500 STRZELCE KRAJ. WOJ. LUBUSKIE)”

Adres skrytki ePuap: /Strzelcekr/skrytka

 • Krok 4 – podpisz wniosek bezpłatnym profilem zaufanym lub podpisem zaufanym/ kwalifikowanym
 • Krok 4a – jeśli nie masz profilu zaufanego, sprawdź czy możesz złożyć profil za pośrednictwem Twojego konta on-line bez wychodzenia z domu (serwis zewnętrzny)
 • Krok 5 – w przypadku pozytywnego rozstrzygnięcie otrzymasz odpowiedź na wskazany we wniosku adres email
 • Krok 6 – jeśli rozstrzygnięcie w sprawie dodatku węglowego zakończy się negatywnie decyzję administracyjną otrzymasz za pośrednictwem portalu ePuap na Twoją skrzynkę na portalu GOV.pl

Wszelkie dodatkowe informacje można uzyskać telefonicznie w Miejsko-Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Strzelcach Kraj. pod numerem 95 763 24 05, 95 763, 95 763 21 08

Załączniki:

 1. Załącznik Wniosek o dodatek dla gospodarstw domowych (plik pdf 1171KB)
 2. Klauzula informacyjna do ustawy z dnia 15 września 2022 o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku paliw (plik docx 17KB)

Red. Patryk Bagiński