wstążka żałobna
EnglishGermanItalianPolishUkrainian
śr. 10 czerwca 2020 - wt. 23 czerwca 2020

Wsparcie przedsiębiorców w związku z COVID-19

V nabór wniosków o udzielenie dofinansowania części kosztów wynagrodzeń pracowników oraz należnych od tych wynagrodzeń składek na ubezpieczenia społeczne w przypadku spadku obrotów gospodarczych w następstwie wystąpienia COVID-19

Instrument ten został zawarty ustawie z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. poz. 374 z późn. zm.), w artykule 15zzb.

Nabór wniosków będzie trwał od dnia 10.06.2020 r. do dnia 23.06.2020 r.

Szczegóły wsparcia dostępne na stronie Powiatowego Urzędu Pracy w Strzelcach Krajeńskich https://strzelcekrajenskie.praca.gov.pl/-/12604343-v-nabor-wnioskow-o-udzielenie-dofinansowania-czesci-kosztow-wynagrodzen-pracownikow-oraz-naleznych-od-tych-wynagrodzen-skladek-na-ubezpieczen