wstążka żałobna
EnglishGermanItalianPolishUkrainian

Garść ciekawych informacji z Urzędu Stanu Cywilnego o urodzeniach, ślubach, rozwodach i zgonach

Zapoznaj się z zestawieniem danych przygotowanych przez USC w Strzelcach Krajeńskich.

W Gminie Strzelce Krajeńskie w 2022 r. urodziło się 95 dzieci, w tym 43 dziewczynki i 52 chłopców. Najczęściej nadawanymi imionami dla dziewczynek były: Hanna, Zofia, Antonina, Julia i Liliana, a dla chłopców: Jan, Mikołaj i Tymon.

Spośród zagranicznych aktów urodzeń transkrybowanych w tut. USC przeważały te z Wielkiej Brytanii, Niemiec i Holandii, ale zarejestrowane były również urodzenia dzieci z krajów takich jak: Hiszpania, Szwecja, Rumunia, Litwa, Szwajcaria, Białoruś i Austria.

W Urzędzie Stanu Cywilnego w Strzelcach Krajeńskich sporządzono w 2022 r. 67 aktów małżeństwa, w tym dokonano rejestracji 9 ślubów zawartych za granicą.

40 małżeństw zawarto w USC, natomiast 18 to śluby konkordatowe kościelne. Trzy pary zdecydowały się na zawarcie związku małżeńskiego przed kierownikiem USC, ale poza budynkiem urzędu.

Małżeństwo zawarli: 47 panien i 53 kawalerów, 18 rozwiedzionych pań i 12 rozwiedzionych panów oraz 2 wdowców i 2 wdowy.

2 pary odwołały w 2022 r. ceremonię zawarcia związku małżeńskiego. Warto również nadmienić, że USC w 2022 r. zarejestrował 40 wzmianek o rozwodzie.

Pomimo pandemii strzelecki USC w 2022 r. zorganizował uroczystość, podczas której 15 parom z gminy Strzelce Krajeńskie wręczono medale za wspólne wytrwanie w związku małżeńskim co najmniej 50 lat.

W Urzędzie Stanu Cywilnego w Strzelcach Krajeńskich w 2022 r. sporządzono 88 aktów zgonu, w tym 5, które nastąpiły za granicą.

Zmarło 175 mieszkańców gminy. Prawie dwie trzecie zgonów dotyczyło osób powyżej 60 roku życia. Zmarło 12 osób w wieku do 40 lat, 62 w wieku 41-60 lat i 101 w wieku 61 lat i więcej.

Zestawienie przygotował Bartosz Prociuk.
Foto: pexels.com

Red. Patryk Bagiński