Gospodarka odpadami

Pojazd firmy Komunalnik

Za planowanie i wykonywanie działań w dziedzinie gospodarowania odpadami komunalnymi na terenie Gminy Strzelce Krajeńskie, odpowiada tzw. Celowy Związek Gmin SG05 z siedzibą w Starym Kurowie.

Celowy Związek Gmin SGO5
ul. Kościuszki 77
66-540 Stare Kurowo
tel.: 95 781 95 60
e-mail: biuro@sgo5.pl
www.sg05.pl

Za odbiór odpadów od gospodarstw domowych w naszej gminie odpowiada obecnie Przedsiębiorstwo Handlowo Usługowe Komunalnik Sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu

Przedsiębiorstwo Handlowo Usługowe Komunalnik Sp.z o.o.
ul. Świętego Jerzego 1a
50-518 Wrocław
tel.: 77 433 06 82
e-mail: biuro@komunalnik.net
www.komunalnik.net

W sprawach związanych z gospodarką odpadami, można też kontaktować się Arturem Skotarczakiem z Referatu Gospodarki Komunalnej, Ochrony Środowiska i Rolnictwa.

Stanowisko pracy do spraw ochrony środowiska
Artur Skotarczak
e-mail: srodowisko@strzelce.pl
tel. 95 76 36 335
nr pokoju: 35 (II piętro)