wstążka żałobna
EnglishGermanItalianPolishUkrainian

Gospodarka odpadami

Pojazd firmy Komunalnik

W sprawach związanych z gospodarką odpadami, należy kontaktować się Arturem Skotarczakiem z Referatu Gospodarki Komunalnej, Ochrony Środowiska i Rolnictwa.

Stanowisko pracy do spraw ochrony środowiska
Artur Skotarczak
e-mail: srodowisko@strzelce.pl
tel. 95 76 36 335
nr pokoju: 35 (II piętro)

Za planowanie i wykonywanie działań w dziedzinie gospodarowania odpadami komunalnymi na terenie Gminy Strzelce Krajeńskie, odpowiada tzw. Celowy Związek Gmin SG05 z siedzibą w Starym Kurowie.

Celowy Związek Gmin SGO5
ul. Kościuszki 77
66-540 Stare Kurowo
tel.: 95 781 95 60
e-mail: biuro@sgo5.pl
www.sg05.pl

Za odbiór odpadów od gospodarstw domowych w naszej gminie odpowiada obecnie firma „KOMUNALNIK” Spółka z o.o z siedzibą w Białej Podlaskiej.

„KOMUNALNIK” Spółka z o.o.
ul. Aleja Jana Pawła II 33
21-500 Biała Podlaska
tel.: 83 343-83-28 lub 83 343-83-27
e-mail: biuro@komunalnik.pl
www.komunalnik.pl