wstążka żałobna
EnglishGermanItalianPolishUkrainian

Gospodarstwa domowe będą mogły przenieść zakup węgla niewykorzystany w 1. okresie zapotrzebowania na następny rok.

Poniżej informacja, którą otrzymaliśmy z Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego.

Do tej pory limit zakupu wynosił:

▪️ 1 500 kg – do dnia 31 grudnia 2022 r.;

▪️ 1 500 kg – od dnia 1 stycznia 2023 r.

Nie istniała przy tym możliwość przeniesienia niewykorzystanego limitu na rok przyszły. Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom społecznym, dokonana została nowelizacja wspomnianego wyżej rozporządzenia.

W przypadku gdy do dnia 31 grudnia 2022 r. nie dokonano zakupu paliwa stałego albo dokonano zakupu paliwa stałego w ilości mniejszej niż 1 500 kg, to niewykorzystana ilość paliwa stałego powiększa limit na 2. okres. Tym samym mieszkaniec, który w 1. okresie złoży wniosek na mniejszą ilość węgla niż maksymalna (np. 1 000 kg), będzie mógł ująć w przyszłorocznym wniosku tę niewykorzystaną cześć limitu (w podanym przypadku 500 kg; czyli jego wniosek będzie dotyczył 1500 kg, powiększonych o 500 kg).

Zmiana ta dotyczy również zakupów dokonanych przed wejściem w życie zmiany rozporządzenia, a więc będzie jednoznacznie korzystna dla mieszkańców, którzy wnioskowali o mniejszą ilość węgla w preferencyjnej niż 1 500 kg.

Red. Patryk Bagiński