wstążka żałobna
EnglishGermanItalianPolishUkrainian

Informacja dla pszczelarzy

Zarząd Wojewódzkiego Związku Pszczelarzy w Gorzowie Wielkopolskim realizuje zadanie „Zakup węzy pszczelej – poprawa warunków sanitarnych rodzin pszczelich”.

W ramach dotacji udzielonej z budżetu Samorządu Województwa Lubuskiego mamy dokonać zakupu węzy pszczelej dla około 360 pszczelarzy prowadzących gospodarstwa pasieczne.

Z dotacji mogą skorzystać pszczelarze zrzeszeni w Wojewódzkim Związku Pszczelarzy w Gorzowie Wielkopolskim oraz niezrzeszeni, którzy sprzedają produkty pszczelne zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz na dzień 30.04.2021 utrzymywali rodziny pszczele zarejestrowane u Powiatowego Lekarza Weterynarii. Pszczelarze niezrzeszeni muszą dostarczyć wraz z dokumentacją zgłoszeniową do projektu, zaświadczenie od Powiatowego Lekarza Weterynarii o ilości utrzymywanych pszczół na dzień 30.04.2021.

Informacji o rekrutacji udziela kierownik biura WZP w Gorzowie Wielkopolskim pod numerem telefonu 95 728 20 54 oraz pod adresem biuro1wzpgw.wp.pl

Red. Patryk Bagiński