wstążka żałobna
EnglishGermanItalianPolishUkrainian

Bez granic: nauka – praca – życie.

Data publikacji projektu:

7 czerwca 2018

Planowany termin realizacji:

10 czerwca 2021

Koszt całkowity:

153 091,35 euro

Wartość dofinansowania:

130 127,65 euro

Nazwa projektu

Bez granic: nauka – praca – życie. Orientacja zawodowa na pograniczu polsko-niemieckim – rozwiązanie modelowe na przykładzie Euroregionu PRO EUROPA VIADRINA

Cel projektu

Oś priorytetowa III Wzmocnienie transgranicznych zdolności i kompetencji; Cel szczegółowy: Cel 5 Rozszerzenie wspólnej oferty edukacyjnej i kształcenia zawodowego na rzecz uczenia się przez całe życie.

Planowane/przewidywane wyniki projektu/ efekty

Projekt „Bez granic: nauka – praca – życie” jest realizowany przez siedmiu partnerów. W ramach projektu zostanie opracowany wyjątkowy, transgraniczny model orientacji zawodowej, odpowiednio przeszkoleni zostaną nauczyciele, a w efekcie ponad 1000 uczestników weźmie udział w zajęciach z orientacji zawodowej, które częściowo będą odbywać się w laboratoriach i warsztatach. Obok wypracowania metodyki oraz szkoleń z orientacji zawodowej dojdzie do wymiany interkulturowej pomiędzy uczniami, nauczycielami i ekspertami. W dalszej perspektywie metodyka ma zostać zaimplementowana do ramowych planów nauczania, a między szkołami, warsztatami i laboratoriami ma zostać nawiązana współpraca, m.in. w celu podniesienia atrakcyjności nauki zawodu w Euroregionie.

Oś priorytetowa III Wzmocnienie transgranicznych zdolności i kompetencji; Cel 5 Rozszerzenie wspólnej oferty edukacyjnej i kształcenia zawodowego na rzecz uczenia się przez całe życie.Program Współpracy INTERREG VA Brandenburgia – Polska 2014-2020

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Programu Współpracy INTERREG VA Brandenburgia – Polska 2014-2020

logo