wstążka żałobna
EnglishGermanItalianPolishUkrainian

Budowa placu zabaw przy ul. S. Moniuszki w Strzelcach Krajeńskich

Koszt całkowity:

90 037,23 zł

Wartość dofinansowania:

57 290,68 zł

cel: Rozwój ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury rekreacyjnej poprzez budowę placu zabaw w Strzelcach Krajeńskich.

zakres: roboty przygotowawcze, w tym roboty pomiarowe, karczowanie krzewów, zdjęcie humusu, dowóz piasku, profilowanie i zagęszczanie podłoża, wykonanie podbudowy z kruszywa naturalnego z podsypką cementowo-piaskowa z zagęszczeniem, wykonanie ław pod krawężniki betonowe oraz ułożenie chodników z płyt betonowych, profilowanie nawierzchni piaskowej pod urządzenia zabawowe, ogrodzenie terenu placu zabaw (panel, wys. 1,2m) na dł. 55,8m, z montażem furtki (szer. 1,2m) oraz bramy wjazdowej (czer. 2,0m), montaż regulaminu placu zabaw na słupku, ławek (2 szt.) oraz kosza na śmieci (1 szt.). Zamontowane zostaną urządzenia placu zabaw: huśtawka podwójna metalowa (1 szt.), czworokąt wielofunkcyjny wyposażony w drabinki, rączki gimnastyczne, drążek ruchomy z przeplotnią łańcuchowa, ścianka wspinaczkowa (1 szt.), zestaw zabawowy wyposażony w ślizg metalowy, wieża z dachem dwuspadowym, przeplotnia linowa, drabinka krzyżowa, trap schodki, pomost wiszący (1 szt.).

Dofinansowanie: Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich. PROW na lata 2014-2020: Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER.

Znaki graficzne