wstążka żałobna
EnglishGermanItalianPolishUkrainian

Kompleksowa poprawa dostępności osób niepełnosprawnych do obiektów sportowych Szkoły Podstawowej nr 2 oraz Warsztatów Terapii Zajęciowej w Strzelcach Krajeńskich

Data publikacji projektu:

1 stycznia 2020

Planowany termin realizacji:

31 grudnia 2020

Koszt całkowity:

574 533,91 zł

Wartość dofinansowania:

281 521,00 zł

Opis zadania:

Zadanie zakłada likwidację barier architektonicznych dla osób niepełnosprawnych poprzez: przebudowę drogi wraz z budową zatoki postojowej (w tym miejsca dla niepełnosprawnych), utwardzenie terenu (dojścia), przeprofilowanie nawierzchni, budowę wyniesionego przejścia dla pieszych oraz budowę pochylni dla osób niepełnosprawnych umożliwiającej dostęp do parkingu i obiektów sportowych.

W wyniku realizacji zadania nastąpi likwidacja barier architektonicznych uniemożliwiających dostęp do kompleksu sportowego przy Szkole Podstawowej nr 2 oraz Warsztatów Terapii Zajęciowej, pojawi się mozliwość rehabilitacji społecznej osób niepełnosprawnych, poprawią się  warunki uprawiania sportu przez osoby niepełnosprawne.

Inwestycja zwiększy samodzielność osób niepełnosprawnych oraz wpłynie na upowszechnianie pozytywnych postaw społecznych wobec osób niepełnosprawnych i wiedzy dotyczącej niepełnosprawności.

Kwota dofinansowania: 281 521,00zł – Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych za pośrednictwem Regionalnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zielonej Górze