Przebudowa drogi osiedlowej w Tucznie

Koszt całkowity:

325 742,99

Wartość dofinansowania:

256 130,00

Przebudowa odcinka drogi gminnej osiedlowej zlokalizowanej na działce nr 1/240 obręb Tuczno, gmina Strzelce Krajeńskie

Całkowita długość: 184,71m.

Zakres prac: wykonanie warstwy bitumicznej, wykonanie poboczy z kruszywa łamanego, humusowanie wraz z obsiewem nasion traw, uporządkowanie gospodarki wodnej.