wstążka żałobna
EnglishGermanItalianPolishUkrainian

Przebudowa dróg gminnych w miejscowościach Buszów i Długie w gm. Strzelce Krajeńskie

Planowany termin realizacji:

31 sierpnia 2022

Koszt całkowity:

662 591,48 zł

Wartość dofinansowania:

329 990 zł

Celem operacji jest poprawa dostępności do usług publicznych dla mieszkańców wsi Buszów i Długie: poprawa jakości dojazdu i czasu dojazdu do obiektów użyteczności publicznej położonych we wsi i w mieście Strzelce Krajeńskie poprzez przebudowę dróg gminnych o łącznej długości 0,506km.

Zakres zadania (Długie):

 • zdjęcie warstwy ziemi urodzajnej w zakresie poszerzenia istniejącej nawierzchni drogi gminnej,
 • poszerzenie istniejącej konstrukcji jezdni do 3,6m,
 • wyrównanie istniejącej nawierzchni warstwą kruszywa,
 • wykonanie nawierzchni z betonowej kostki brukowej typu eko 20×20 gr.8cm z wypełnieniem przestrzeni grysem 5/8 mm,
 • umocnienie poboczy warstwą kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie,
 • wykonanie nowej nawierzchni zjazdów z kruszywa łamanego,
 • uporządkowanie i wyprofilowanie przyległego terenu pasa drogowego wraz z obsianiem trawą,
 • wycinka 6szt. drzew wraz z wykarczowaniem.

Inwestycja zlokalizowana jest na działkach o numerach ewidencyjnych 13,14,53, obręb 0015 Długie, jednostka ewidencyjna Strzelce Krajeńskie – obszar wiejski.

Zakres zadania (Buszów):

 • zdjęcie warstwy ziemi urodzajnej w zakresie poszerzenia istniejącej nawierzchni drogi gminnej,
 • poszerzenie istniejącej konstrukcji jezdni do 3,5m, na dowiązaniu do stanu istniejącego do 6,00m,
 • wyrównanie istniejącej nawierzchni z brukowca kamiennego warstwą kruszywa,
 • wykonanie bitumicznej warstwy wiążącej i ścieralnej,
 • umocnienie poboczy warstwą kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie,
 • wykonanie nowej nawierzchni zjazdów z kruszywa łamanego,
 • uporządkowanie i wyprofilowanie przyległego terenu pasa drogowego wraz z obsianiem trawą.

Inwestycja zlokalizowana jest na działce o numerze ewidencyjnym 176/2 obręb 0008 Buszów.

Dofinansowanie: Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich. PROW na lata 2014-2020: Budowa lub modernizacja dróg lokalnych.

Logo projektu