wstążka żałobna
EnglishGermanItalianPolishUkrainian

Przebudowa fragmentu drogi gminnej F005432 w miejscowości Długie

Planowany termin realizacji:

31 sierpnia 2022

Zakres zadania:

  • zdjęcie warstwy ziemi urodzajnej w zakresie poszerzenia istniejącej nawierzchni drogi gminnej,
  • poszerzenie istniejącej konstrukcji jezdni do 3,6m,
  • wyrównanie istniejącej nawierzchni warstwą kruszywa,
  • wykonanie nawierzchni z betonowej kostki brukowej typu eko 20×20 gr.8cm z wypełnieniem przestrzeni grysem 5/8 mm,
  • umocnienie poboczy warstwą kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie,
  • wykonanie nowej nawierzchni zjazdów z kruszywa łamanego,
  • uporządkowanie i wyprofilowanie przyległego terenu pasa drogowego wraz z obsianiem trawą,
  • wycinka 6szt. drzew wraz z wykarczowaniem.

Inwestycja zlokalizowana jest na działkach o numerach ewidencyjnych 13,14,53, obręb 0015 Długie, jednostka ewidencyjna Strzelce Krajeńskie – obszar wiejski.

Dofinansowanie: Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich. PROW na lata 2014-2020: Budowa lub modernizacja dróg lokalnych.

Logo projektu