Remont ul. Południowej w Strzelcach Krajeńskich

Data publikacji projektu:

4 kwietnia 2022

Planowany termin realizacji:

31 października 2022

Koszt całkowity:

2 903 201 zł

Wartość dofinansowania:

1 013 337 zł

218 metrów ul. Południowej zostanie gruntownie wyremontowanych.

  • Zmieni się nie tylko to, co widać na powierzchni, a wiec nawierzchnia drogi i chodników.
  • Powstanie kompletnie nowa kanalizacja sanitarna i deszczowa oraz sieć wodociągowa.
  • Ta część miasta zyska też nowe oświetlenie.

Szczegóły inwestycji

W ramach zadania przeprowadzona zostanie przebudowa drogi gminnej nr 103135F ul. Południowa wraz z przebudową kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej oraz budową kanalizacji deszczowej w celu poprawy bezpieczeństwa użytkowników drogi. Ul. Południowa, o całkowitej długości 225m posiada obecnie zniszczoną i zróżnicowaną nawierzchnię – w części asfalt, w części regularna kostka ze spieku żużlowego (ok 93 m długości) i zróżnicowanej szerokości, uzbrojoną w sieć kanalizacji ogólnospławnej.

Przy jezdni znajdują się chodniki i zjazdy z kostki betonowej oraz parkingi z kostki betonowej. Droga znajduje się w ścisłym centrum miasta, na terenie zurbanizowanym o dużym uzbrojeniu podziemnym. W ramach wnioskowanego zadania planuje się: wykonanie jezdni asfaltowej dla parametrów drogi -klasa L, kategoria ruchu KR-2 (droga jednojezdniowa dwukierunkowa szerokość od 5,50m do 6,00m), wykonanie chodników o nawierzchni z płytek betonowych i kostki granitowej (szer. powyżej 2 m – dostosowana do stanu istniejącego, łączna dł. 401m, pow.651m2 z kostki granitowej i 430m2 z płytki betonowej), wykonanie zjazdów publicznych i indywidualnych (pow. 67m2 i 223m2), wykonanie elementów oznakowania poziomego i pionowego, wykonanie sieci kanalizacji deszczowej (14 studni i 20 studzienek ściekowych ulicznych), wykonanie przebudowy oświetlenia drogowego (m.in. linia zasilająca, 8 punktów oświetleniowych.

Całkowity koszt prac oszacowano na 2 903 201 zł. Dofinansowanie Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg wynosi 60% kosztów kwalifikowanych zadania.

Logo operacji