wstążka żałobna
EnglishGermanItalianPolishUkrainian

Komunikat dla właścicieli i zarządców budynków

W związku z rozpoczęciem sezonu grzewczego udostępniamy komunikat Prezesa Krajowej Izby Kominiarzy do właścicieli i zarządców budynków.

Przypominamy o Bezpieczeństwie Przewodów Kominowych

Komin to kluczowy element budynku, a jego niewłaściwa eksploatacja może prowadzić do tragicznych konsekwencji. Należy regularnie czyścić i kontrolować przewody kominowe, aby uniknąć pożarów i zatrucia czadem. Zgodnie z Ustawą Prawo Budowlane, coroczna kontrola kominiarska przez mistrza kominiarskiego jest obowiązkowa.

Zmiany w sposobie ewidencjonowania przeglądów i ewidencja źródeł ciepła

18 września 2023 zostanie uruchomiony protokół elektroniczny przeglądu przewodów kominowych. Będzie to funkcja w obrębie Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków. Rozszerzeniu ulegnie zakres czynności wykonywanych przez Mistrzów Kominiarskich, między innymi o inwentaryzację źródeł ciepła w kontrolowanych budynkach.

Wymagać to będzie uzyskania od właścicieli, zarządców i administratorów określonych informacji i danych o charakterze technicznym budynków, niedostępnych dotąd dla służby kominiarskiej.

Więcej informacji dostępnych na www.kominiarskicech.pl

Komunikat Prezesa Krajowej Izby Kominiarzy do właścicieli i zarządców budynków w związku z rozpoczęciem sezonu ogrzewczego 2023/2024

Red. Patryk Bagiński