wstążka żałobna
EnglishGermanItalianPolishUkrainian

Konkurs grantowy dla organizacji pozarządowych województwa lubuskiego w 2022 roku

Obrazek dekoracyjny

WOJEWODA LUBUSKI ogłasza otwarty konkurs ofert na dofinansowanie realizacji zadań pomocy społecznej w 2022 roku i zaprasza do składania ofert.

Oferty można składać na działania na rzecz osób bezdomnych oraz zagrożonych bezdomnością i działania zmierzające do poprawy funkcjonowania osób starszych, samotnych w środowisku lokalnym.

Na wsparcie organizacji pozarządowych w 2022 roku przeznaczona jest kwota 150.000 zł (słownie: sto pięćdziesiąt tysięcy złotych).

Więcej informacji Konkurs grantowy dla organizacji pozarządowych województwa lubuskiego w 2022 roku – Lubuski Urząd Wojewódzki – Portal Gov.pl (www.gov.pl)

Red. Patryk Bagiński