wstążka żałobna
EnglishGermanItalianPolishUkrainian

Kredyt “Czyste Powietrze”

Kredyt Czyste Powietrze

Alior Bank oraz Bank Ochrony Środowiska są pierwszymi bankami, które rozpoczynają akcję kredytową. Pięć kroków do Kredytu Czyste Powietrze.

Jakie kroki musisz wykonać?

  • W oddziale banku, który przystąpił do programu „Czyste Powietrze”, złóż wniosek o Kredyt Czyste Powietrze, a po przyznaniu kredytu – wniosek o dotację z programu „Czyste Powietrze”. Konsultant (pracownik banku) pomoże Ci wypełnić dokumenty.
  • Po pozytywnej decyzji kredytowej lub warunkowej umowie kredytowej, Twój bank złoży w Twoim imieniu wniosek o dotację do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (WFOŚiGW).
  • Twój bank, po otrzymaniu pozytywnej decyzji o przyznaniu dotacji, wypłaci Ci kredyt.
  • W terminie 18 miesięcy (licząc od dnia złożenia wniosku o dotację) powinieneś zrealizować inwestycję, a następnie złożyć w WFOŚiGW wniosek o jej rozliczenie.
  • WFOŚiGW wypłaci Ci dotację po pozytywnej weryfikacji przedstawionych przez Ciebie dokumentów zakupowych. Środki trafią na rachunek Twojego kredytu, czyli bank zaksięguje je na poczet spłaty kapitału kredytu.

Część warunków dofinansowania dla ścieżki bankowej została zmieniona w stosunku do zwykłej ścieżki, realizowanej za pośrednictwem Wojewódzkich Funduszy Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Najważniejsze zmiany to: rozpoczęcie przedsięwzięcia (w przypadku wniosków składanych w WFOŚiGW: do 6 miesięcy przed złożeniem wniosku, w przypadku banków: od daty złożenia wniosku), okres realizacji (WFOŚiGW: 30 miesięcy od dnia złożenia wniosku, bank: 18 miesięcy), rozliczenie wniosku (WFOŚiGW: maksymalnie w trzech częściach, bank: rozliczenie całości po zakończeniu przedsięwzięcia), korekta wniosku (WFOŚiGW: tak, bank: nie – konieczność  ponownego złożenia wniosku).

Warunkiem wypłaty dotacji na częściową spłatę kapitału kredytu jest wypłacenie beneficjentowi przez bank kredytu z przeznaczeniem wyłącznie na cele zgodne z programem „Czyste Powietrze”, w tym co najmniej w 95% na pokrycie kosztów kwalifikowanych, oraz wykorzystanie tego kredytu przez beneficjenta zgodnie z jego przeznaczeniem.

Więcej informacji można uzyskać w placówkach i na stronach internetowych Alior Banku oraz Banku Ochrony Środowiska.

Potrzebujesz pomocy przy wypełnianiu wniosku i kompletowaniu niezbędnych dokumentów? Skorzystaj z bezpłatnej pomocy specjalisty.

Stanowisko pracy ds. realizacji programu “Czyste powietrze”

Leszek Jaśków
e-mail: czystepowietrze@strzelce.pl
tel. 95 76 36 346
nr pokoju: 37 (II piętro)

Więcej informacji na temat Priorytetowego Programu „Czyste Powietrze”

www.czystepowietrze.gov.pl
www.wfosigw.zgora.pl

Red. Patryk Bagiński