wstążka żałobna
EnglishGermanItalianPolishUkrainian

Kwalifikacja wojskowa 2023

obrazek jest dekoracyjny

Wkrótce rozpocznie się tegoroczna kwalifikacja wojskowa, która na terenie powiatu strzelecko-drezdeneckiego zostanie przeprowadzona w dniach od 19 do 30 czerwca 2023.

Dla mieszkańców Gminy Strzelce Krajeńskie badania odbywać się będą w terminie od 26 do 28 czerwca 2023 oraz dodatkowy dzień 23 czerwca 2023 dla Kobiet.

Posiedzenia Powiatowe Komisji Lekarskiej odbywać się będą w Hali Sportowej przy Zespole Szkół w Drezdenku (ul. Konopnickiej 4).

Do stawienia się przed komisją zostaną wezwani:

▪️ mężczyźni urodzeni w 2004;

▪️ mężczyźni urodzeni w latach 1999–2003, którym nie nadano kategorii zdolności do czynnej służby wojskowej;

▪️ osoby, które w latach 2021 i 2022 zostały uznane przez powiatowe komisje lekarskie za czasowo niezdolne do służby wojskowej ze względu na stan zdrowia.

Obowiązkowi kwalifikacji podlegają także kobiety urodzone w latach 1999–2004 mające kwalifikacje przydatne do służby wojskowej oraz kobiety pobierające naukę w celu uzyskania tych kwalifikacji, które w roku szkolnym lub akademickim 2022/2023 kończą studia na kierunkach, lub kończą naukę w zawodach.

Chodzi o kwalifikacje wymagane, by wykonywać zawody medyczne, weterynaryjne, morskie i lotnicze, psychologów, rehabilitantów, radiologów, diagnostów laboratoryjnych, informatyków, teleinformatyków, nawigatorów i tłumaczy.

Na kwalifikację powinny się stawić także osoby, które nie posiadają określonej kategorii zdolności do czynnej służby, obowiązek ten dotyczy osób, które w bieżącym roku kończą 60 lat.

Red. Patryk Bagiński