wstążka żałobna
EnglishGermanItalianPolishUkrainian

Archiwa: NGO

Można zgłaszać uwagi do oferty “Sieć Życia Seniorów” Przenosi do aktualnościMożna zgłaszać uwagi do oferty “Sieć Życia Seniorów”

Ogłoszenie o możliwości zgłaszania uwag do złożonej oferty w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (T.j. Dz. U. z 29021 r. poz. 1057) na realizację zadania publicznego pn.: “Sieć Życia Seniorów” W dniu 14 czerwca 2021r. roku do Urzędu Miejskiego w Strzelcach Krajeńskich wpłynęła […]

Czytaj dalej Przenosi do aktualnościMożna zgłaszać uwagi do oferty “Sieć Życia Seniorów”
Wyniki otwartego konkursu ofert Przenosi do aktualnościWyniki otwartego konkursu ofert

Przedstawiamy wyniki otwartego konkursu ofert 2021. W przypadku gdy przyznana dotacja jest mniejsza od wnioskowanej, należy złożyć odpowiednią aktualizację, której wzór znajduje się pod adresem www.tinyurl.com/aktualizacjango Wyniki znajdują się w poniższym zarządzeniu.

Czytaj dalej Przenosi do aktualnościWyniki otwartego konkursu ofert
Dotacje do 10 tysięcy złotych dla NGO Przenosi do aktualnościDotacje do 10 tysięcy złotych dla NGO

Cieszący się ogromną popularnością konkurs rusza z czwartą edycją. Inicjatywa Lubuska Odnowa Wsi jest skierowana do organizacji pozarządowych. Konkurs potrwa od 15 lutego do 15 marca. O dofinansowanie, którego maksymalna kwota wynosi 10 tys. złotych, mogą się ubiegać stowarzyszenia, fundacje, zespoły ludowe, koła gospodyń wiejskich, kluby sportowe czy też OSP. W tym roku, tak jak w poprzednim, złożenie oferty […]

Czytaj dalej Przenosi do aktualnościDotacje do 10 tysięcy złotych dla NGO
Otwarty konkurs ofert Przenosi do aktualnościOtwarty konkurs ofert

Zarządzenie nr 0050.7.2021 Burmistrza Strzelec Krajeńskich z dnia 03 lutego 2021r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację w 2021 roku na terenie Gminy Strzelce Krajeńskie zadań publicznych przez organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 Ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

Czytaj dalej Przenosi do aktualnościOtwarty konkurs ofert
Wyniki Otwartego Konkursu Ofert Przenosi do aktualnościWyniki Otwartego Konkursu Ofert

Zarządzenie Nr 0050.66.2020 Burmistrza Strzelec Krajeńskich z dnia 29 września 2020r. w sprawie ogłoszenia wyników otwartego konkursu ofert na realizację w 2020 roku na terenie Gminy Strzelce Krajeńskie zadań publicznych przez organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

Czytaj dalej Przenosi do aktualnościWyniki Otwartego Konkursu Ofert
Wyniki Otwartego Konkursu Ofert 2020 Przenosi do aktualnościWyniki Otwartego Konkursu Ofert 2020

Zarządzenie Nr 0050.53.2020 Burmistrza Strzelec Krajeńskich z dnia 16 lipca 2020r. w sprawie ogłoszenia wyników otwartego konkursu ofert na realizację w 2020 roku na terenie Gminy Strzelce Krajeńskie zadań publicznych przez organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

Czytaj dalej Przenosi do aktualnościWyniki Otwartego Konkursu Ofert 2020
Program Wsparcia Doraźnego Organizacji Pozarządowych w Zakresie Przeciwdziałania Skutkom COVID-19 Przenosi do aktualnościProgram Wsparcia Doraźnego Organizacji Pozarządowych w Zakresie Przeciwdziałania Skutkom COVID-19

10 milionów złotych na wsparcie III sektora: Program COVID-19 Rada Ministrów przyjęła rządowy Program Wsparcia Doraźnego Organizacji Pozarządowych w Zakresie Przeciwdziałania Skutkom COVID-19 Dofinansowanie kosztów czynszu, dotacje na adaptację działań do wymogów komunikacji zdalnej oraz na działania wspierające instytucje publiczne w walce z epidemią – to przykłady pomocy, jaką oferuje III sektorowi nowy program wspierania […]

Czytaj dalej Przenosi do aktualnościProgram Wsparcia Doraźnego Organizacji Pozarządowych w Zakresie Przeciwdziałania Skutkom COVID-19