wstążka żałobna
EnglishGermanItalianPolishUkrainian

Archiwa: NGO

Otwarty konkurs ofert 2022 Przenosi do aktualnościOtwarty konkurs ofert 2022

Zarządzenie nr 0050.41.2022 Burmistrza Strzelec Krajeńskich z dnia 21 czerwca 2022r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację w 2022 roku na terenie Gminy Strzelce Krajeńskie zadań publicznych przez organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 Ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. ℹ️ […]

Można zgłaszać uwagi do oferty “Piłka nożna na wsi w Gminie Strzelce Krajeńskie” Przenosi do aktualnościMożna zgłaszać uwagi do oferty “Piłka nożna na wsi w Gminie Strzelce Krajeńskie”

Ogłoszenie o możliwości zgłaszania uwag do złożonej oferty w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1057) na realizację zadania publicznego pn.: “Piłka nożna na wsi w Gminie Strzelce Krajeńskie”. W dniu 9 czerwca 2022r. roku do Urzędu […]

Wyniki Otwartego Konkursu Ofert 2022 Przenosi do aktualnościWyniki Otwartego Konkursu Ofert 2022

Zarządzenie Nr 0050.32.2022 Burmistrza Strzelec Krajeńskich z dnia 25 kwietnia 2022r. w sprawie ogłoszenia wyników otwartego konkursu ofert na realizację w 2022 roku na terenie Gminy Strzelce Krajeńskie zadań publicznych przez organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

Można zgłaszać uwagi do oferty “Organizacja VII Piątki na rynku i IV Małej Piątki na Rynku” Przenosi do aktualnościMożna zgłaszać uwagi do oferty “Organizacja VII Piątki na rynku i IV Małej Piątki na Rynku”

Ogłoszenie o możliwości zgłaszania uwag do złożonej oferty w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. z 29021 r. poz. 1057) na realizację zadania publicznego pn.: “Organizacja VII Piątki na rynku i IV Małej Piątki na Rynku”. W dniu 7 kwietnia 2022r. […]

Można zgłaszać uwagi do oferty “Pomagamy i dbamy o dobro zwierząt” Przenosi do aktualnościMożna zgłaszać uwagi do oferty “Pomagamy i dbamy o dobro zwierząt”

Ogłoszenie o możliwości zgłaszania uwag do złożonej oferty w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. z 29021 r. poz. 1057) na realizację zadania publicznego pn.: “Pomagamy i dbamy o dobro zwierząt”. W dniu 31 marca 2022r. roku do Urzędu Miejskiego w […]

Otwarty konkurs ofert 2022 Przenosi do aktualnościOtwarty konkurs ofert 2022

Zarządzenie nr 0050.28.2022 Burmistrza Strzelec Krajeńskich z dnia 1 kwietnia 2022r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację w 2022 roku na terenie Gminy Strzelce Krajeńskie zadań publicznych przez organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 Ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. ℹ️ […]

Wyniki Otwartego Konkursu Ofert 2022 Przenosi do aktualnościWyniki Otwartego Konkursu Ofert 2022

Zarządzenie Nr 0050.20.2022 Burmistrza Strzelec Krajeńskich z dnia 01 marca 2022r. w sprawie ogłoszenia wyników otwartego konkursu ofert na realizację w 2022 roku na terenie Gminy Strzelce Krajeńskie zadań publicznych przez organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. Wyniki otwartego […]

Otwarty konkurs ofert 2022 Przenosi do aktualnościOtwarty konkurs ofert 2022

Zarządzenie nr 0050.7.2022 Burmistrza Strzelec Krajeńskich z dnia 18 stycznia 2022r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację w 2022 roku na terenie Gminy Strzelce Krajeńskie zadań publicznych przez organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 Ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. ℹ️ […]

Można zgłaszać uwagi do oferty “Sieć Życia Seniorów” Przenosi do aktualnościMożna zgłaszać uwagi do oferty “Sieć Życia Seniorów”

Ogłoszenie o możliwości zgłaszania uwag do złożonej oferty w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (T.j. Dz. U. z 29021 r. poz. 1057) na realizację zadania publicznego pn.: “Sieć Życia Seniorów” W dniu 14 czerwca 2021r. roku do Urzędu Miejskiego w Strzelcach Krajeńskich wpłynęła […]