wstążka żałobna
EnglishGermanItalianPolishUkrainian

Ogólnopolski program „Czyste Powietrze”

czyste powietrze

Szanowni Mieszkańcy Gminy Strzelce Krajeńskie!

Dążąc do poprawy jakości powietrza oraz zmniejszenia emisji gazów cieplarnianych poprzez wymianę źródeł ciepła i poprawę efektywności energetycznej budynków Burmistrz Strzelec Krajeńskich podpisał z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Zielonej Górze porozumienie dotyczące współpracy w przy realizacji ogólnopolskiego  programu „Czyste Powietrze”.

 W ramach Porozumienia pracownik Urzędu Miejskiego przekaże wszystkim zainteresowanym osobom informacje o założeniach programu, rodzajach instalacji objętych programem, formie i warunkach dofinansowania  oraz pomaże  zarówno przy sporządzaniu wniosku, jak też jego późniejszym rozliczeniu.

Celem programu jest dofinansowywanie takich przedsięwzięć jak:

  • wymiana starych pieców na paliwo stałe na ekologiczne źródła ciepła;
  • instalacja centralnego ogrzewania lub ciepłej wody użytkowej;
  • instalacja wentylacji mechanicznej z odzyskiem ciepła;
  • montaż mikroinstalacji fotowoltaicznej,
  • ocieplenie domów oraz wymiana okien i drzwi.

Wsparcie finansowe, na projekty zakończone, w trakcie realizacji lub jeszcze nierozpoczęte, może otrzymać osoba fizyczna, która jest właścicielem lub współwłaścicielem domu jednorodzinnego lub wydzielonego w takim domu lokalu mieszkalnego z wyodrębnioną księgą wieczystą.

Szczegółowe informacje można uzyskać we wtorki i czwartki w godzinach pracy Urzędu osobiście (pok. 37), mailowo (czystepowietrze@strzelce.pl) bądź telefonicznie pod numerem 95 763 63 46.

Red. Łukasz Sitarz