wstążka żałobna
EnglishGermanItalianPolishUkrainian

Pomoc dla niepełnosprawnych i ich rodzin

grafika dekoracyjna

Powiatowy Urząd Pracy w Strzelcach Krajeńskich uprzejmie informuje, że w ramach realizacji Programu kompleksowego wsparcia dla rodzin „ZA ŻYCIEM” istnieje możliwość udzielenia pomocy osobom niepełnosprawnym oraz członkom ich rodzin.

W ustawie z dnia 20 kwietnia 2004 roku o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy wprowadzone zostały rozwiązania ułatwiające opiekunom osób niepełnosprawnych powrót do aktywności zawodowej.

Należą do nich:

  • jednorazowe środki lub pożyczka na podjęcie działalności gospodarczej,
  • środki na założenie spółdzielni socjalnej lub przystąpienie do niej,
  • zrefundowanie podmiotowi kosztów wyposażenia stanowiska pracy utworzonego dla opiekuna osoby niepełnosprawnej,
  • prace społecznie użyteczne „Pomoc w domu”,
  • wsparcie zatrudnienia członków rodzin opiekujących się osobą niepełnosprawną.

Wymienione formy pomocy kierowane są do opiekunów osób niepełnosprawnych bezrobotnych lub poszukujących pracy niepozostających w zatrudnieniu (z wyłączeniem opiekunów osób niepełnosprawnych pobierających świadczenie pielęgnacyjne, specjalny zasiłek opiekuńczy lub zasiłek dla opiekuna).

Powiatowy Urząd Pracy w Strzelcach Krajeńskich zaprasza do zapoznania z broszurami informacyjnymi na temat wsparcia kierowanego do osób niepełnosprawnych oraz członków ich rodzin wydanymi przez Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.

Szczegółowych informacji o realizacji programu udzielają doradcy klienta.

Powiatowy Urząd Pracy w Strzelcach Krajeńskich
Aleja Wolności 39
66-500 Strzelce Krajeńskie

95 763 11 40 – SEKRETARIAT
zist@praca.gov.pl

źródło: https://strzelcekrajenskie.praca.gov.pl/-/11244417-program-kompleksowego-wsparcia-dla-rodzin-za-zyciem-

Red. Patryk Bagiński