wstążka żałobna
EnglishGermanItalianPolishUkrainian

Program doradczy dla rolników

Program doradczy dla rolniów

Europejska Grupa Doradcza sp. z o.o realizuje operację w zakresie świadczenia usług doradczych w ramach poddziałania 2.1 „Wsparcie korzystania z usług doradczych” objętego PROW 2014-2020”.

W ramach operacji realizowane są dwuletnie programy doradcze w gospodarstwach rolnych położonych na terenie województwa lubuskiego.

Każdy program doradczy obejmuje trzy usługi:

1. Analiza sytuacji produkcyjno-ekonomicznej gospodarstwa rolnego,

2.Ocenę dostosowania gospodarstwa rolnego do norm i wymogów wzajemnej zgodności,

3.Ograniczenie zanieczyszczenia wód azotanami pochodzącymi ze źródeł rolniczych oraz zapobieganie dalszemu zanieczyszczeniu.

Głównym celem operacji jest wskazanie możliwości otrzymania dotacji na inwestycje w gospodarstwie z ARiMR oraz możliwości zwiększenia dopłat w gospodarstwie rolnym. Dostosowanie gospodarstwa do wymogów unijnych. Wyliczenie maksymalnych dawek azotu lub opracowanie planu nawożenia azotem w zależności od wielkości gospodarstwa lub skali produkcji zwierzęcej. Usługa wykonana będzie na 2021 rok oraz na 2022 rok.

Celem programu doradczego jest pomoc rolnikom w realizacji zobowiązań wynikających z tzw. Programu azotanowego. Plan nawożenia azotem lub maksymalne dawki azotu obowiązuje wszystkich rolników od 01 stycznia 2019r.

Usługi doradcze dla rolników będą realizowane bezpłatnie.

Red. Patryk Bagiński