wstążka żałobna
EnglishGermanItalianPolishUkrainian

Ptasia grypa. Uwaga! Mieszkańcy miejscowości Gilów, Tuczno, Żabicko, Śródlesie, Machary, Bobrówko, Lubicz

Banerek uwaga ptasia grypa

W związku z aktualną sytuacją w kraju i województwie lubuskim  oraz rosnącą liczbą ognisk wysoce zjadliwej grypy ptaków (HPAI), Lubuski Wojewódzki Lekarz Weterynarii apeluje o przestrzeganie nakazów i zakazów zawartych :

– w Rozporządzeniu Wojewody Lubuskiego  z dnia 13 kwietnia 2021 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zwalczania wysoce zjadliwej grypy ptaków (HPAI) na terenie powiatów gorzowskiego, słubickiego, sulęcińskiego i międzyrzeczkiego.

Rozporządzenie wojewody

Na obszarze zagrożonym nakazuje się:

 • stosowanie środków bezpieczeństwa biologicznego przez osoby wchodzące do gospodarstwa lub z niego wychodzące. Stosowanie środków dezynfekcyjnych i wyłożenie mat dezynfekcyjnych;
 • niezwłoczne czyszczenie i odkażanie środków transportu i sprzętu wykorzystywanych do transportu drobiu lub innych ptaków, ich mięsa, paszy, ściółki lub nawozów naturalnych, innych środków transportu wjeżdżających do gospodarstwa lub z niego wyjeżdżających.

 Na obszarze zagrożonym, zakazuje się:

 • wprowadzania i wyprowadzania z gospodarstwa gdzie jest utrzymywany drób, drobiu lub innych ptaków oraz ssaków utrzymywanych w gospodarstwie, a także ich zwłok i jaj, bez zgody właściwego terytorialnie powiatowego lekarza weterynarii;
 • wywożenia lub rozrzucania ściółki lub nawozów naturalnych bez zgody właściwego terytorialnie powiatowego lekarza weterynarii;
 •  organizowania targów, wystaw, pokazów lub konkursów, gdzie są gromadzone drób lub inne ptaki;
 •  wypuszczania drobiu lub innych ptaków w celu odtworzenia zasobów ptactwa łownego.

Wysoce zjadliwa grypa ptaków (HPAI) w zależności od zjadliwości wirusa i gatunku ptaków przebiega głównie z objawami:

– depresji,

– gwałtownym spadkiem nieśności,

– pojawić się mogą miękkie skorupy jaj,

– objawy nerwowe,

– objawy ze strony układu oddechowego obrzęk i zasinienie grzebienia oraz dzwonków, silne łzawienie, obrzęk zatok podoczodołowych, kichanie i duszność,

– objawy ze strony układu pokarmowego tj. biegunka.

– choroba przebiega w bardzo wysoką śmiertelnością sięgającą  100% a padnięcia mogą być nagłe, bez widocznych objawów.

W szczególności należy:

 1. Przetrzymywać drób w sposób ograniczający jego kontakt z dzikimi ptakami oraz uniemożliwiający dostęp do zbiorników wodnych, w okolicy których bytuja ptaki dzikie;
 2. Przechowywać paszę w pomieszczeniach zamkniętych lub pod szczelnym przykryciem, uniemożliwiającym kontakt z dzikim ptactwem;
 3. Karmić i poić drób w pomieszczeniach zamkniętych, do których nie mają dostępu ptaki dzikie;
 4. Stosować w gospodarstwie odzież i obuwie ochronne oraz po każdym kontakcie z drobiem lub dzikimi ptakami umyć ręce wodą z mydłem;
 5. Stosować maty dezynfekcyjne w wejściach i wyjściach z budynków, w których utrzymywany jest drób.

Red. Łukasz Sitarz