wstążka żałobna
EnglishGermanItalianPolishUkrainian

Rekrutacja do Liceum Ogólnokształcącego im. Macieja Rataja

Poznaj ofertę edukacyjną Zespołu Szkół w Strzelcach Krajeńskich.

W  roku  szkolnym 2022/2023 istnieje możliwość nauki w dwóch klasach:

 • klasa językowo-humanistyczna, przeznaczona głównie dla uczniów, którzy wybiorą w zakresie rozszerzonym przedmioty humanistyczne oraz zechcą rozwijać zainteresowania w tych dziedzinach;
 • klasa językowo-przyrodnicza, przeznaczona głównie dla uczniów, którzy wybiorą w zakresie rozszerzonym przedmioty przyrodnicze lub ścisłe oraz zechcą rozwijać zainteresowania w tych dziedzinach.

Zajęcia rozwijające zainteresowania:

 • lektorat językowy ( przygotowanie do certyfikatu FCE),
 • dziennikarstwo,
 • warsztaty z wybranych przedmiotów
 • matematyka w praktyce.

Organizacja kształcenia:

 • nauka przedmiotów ogólnokształcących na poziomie podstawowym trwa od klasy I do IV,
 • każdy uczeń obowiązkowo rozszerza od klasy I jeden język obcy – angielski lub niemiecki oraz wybiera dwa przedmioty w zakresie rozszerzonym.

Międzyklasowa grupa mundurową

Każdego roku uczniowie, którzy są zainteresowani tematyką służb mundurowych, mogą wejść w skład międzyklasowej grupy, która ma wiele ciekawych dodatkowych zajęć.  Ich tematyka jest związana  z funkcjonowaniem wojska, policji, straży pożarnej, służby więziennej i innych służb mundurowych. Zajęcia prowadzone są przez pracowników służb, uczniowie wyjeżdżają z wizytą do jednostek wojskowych, biorą udział w różnych aktywnościach straży pożarnej lub policji, uczestniczą w warsztatach i biwakach tematycznych. Jest to też forma preorientacji zawodowej dla osób, które kiedyś wybiorą pracę w służbach mundurowych. 

Projekty i  imprezy językowe

 • eTwinning,
 • PO WER „Szkoła otwarta na Europę”,
 • „Voice of College” Festiwal Piosenki Obcojęzycznej.

Baza dydaktyczna

 • pracownia chemiczna została wyposażona w nowoczesne wirtualne laboratorium Empiriusz , wykonywanie doświadczeń odbywa się w technologii VR,
 • pracownia  informatyczna dysponuje nowoczesnym  sprzętem komputerowym,
 • posiadamy multimedialną pracownię ze słuchawkami do nauki języka niemieckiego,
 • większość gabinetów posiada monitory interaktywne,
 • pracownie do nauki chemii oraz fizyki mają wyposażenie umożliwiające prowadzenie ciekawych zajęć oraz projektów: nowe monitory interaktywne, dygestorium, stoły laboratoryjne,
 • pozostałe pracownie przedmiotowe również posiadają wyposażenie multimedialne oraz inne, niezbędne do realizacji podstawy programowej,
 • ponadto szkoła posiada wyremontowaną salę gimnastyczną, siłownię, bibliotekę ( 25889 woluminów), kuchnię i stołówkę, kawiarenkę, automaty z napojami i przekąskami, szafki, klub uczniowski oraz duży parking dla uczniów dojeżdżających autami.

Wsparcie zainteresowań sportowych

Wielu uczniów oraz absolwentów i absolwentek osiągnęło wysokie wyniki sportowe na arenie krajowej i zagranicznej, szczególnie w dziedzinie kolarstwa, które trenowali w LKS „POM”. Nasze liceum zawsze tworzyło przyjazny klimat dla sportowców, którzy często musieli opuszczać zajęcia, z powodu treningów lub  zawodów krajowych i zagranicznych. Zawsze mogli i mogą liczyć na wsparcie, indywidualne podejście  i życzliwą pomoc nauczycieli. Uczniowie, którzy aktualnie zdobywają wysokie wyniki w kolarstwie to Dawid Lewandowski i Jan Skupiński.

Szkoła blisko domu jest miejscem bezpiecznym

Liceum jest  kameralne, nauczyciele i uczniowie wszystkich znają, jest tu domowa, przyjazna atmosfera, nie ma dużych skupisk ludzkich, co w dobie pandemii jest bardzo ważnym argumentem. Nauka bliżej domu zwiększa poczucie bezpieczeństwa ucznia i rodzica.

Dane kontaktowe

Liceum Ogólnokształcące im. Macieja Rataja w Zespole Szkół
ul. Kościuszki 29
66-500 Strzelce Krajeńskie
95 763 11 27
sekretariat@lostrzelce.eu

Więcej informacji na temat rekrutacji 2022/2023

źródło: https://liceumstrzelce.edupage.org/a/rekrutacja

Red. Patryk Bagiński