Remont wieży kościoła

Na zdjęciu kosciół

Autor zdjęcia: Patryk Bagiński

Remont elewacji wieży kościoła Matki Bożej Różańcowej w Strzelcach Krajeńskich

Rozpoczęły się prace konserwatorskie i roboty budowlane związane z remontem elewacji wieży kościoła pod wezwaniem Matki Bożej Różańcowej w Strzelcach Krajeńskich. Inwestycja, ma na celu przywrócenie dawnej świetności i dbałości o zabytkowy obiekt sakralny, będący ważnym elementem lokalnego dziedzictwa kulturowego.

W ramach tej inwestycji przewidziano szeroki zakres prac, który obejmuje konserwację
i renowację elewacji w różnych jej partiach. Prace te będą obejmować m.in. mycie, dezynfekcję, piaskowanie, uzupełnianie ubytków, spoinowanie oraz hydrofobizację kamiennego muru, ceglanego lica oraz tynków. Ponadto planowane są prace związane z konserwacją i restauracją stolarki okiennej i drzwiowej, włączając w to naprawę, konserwację i zabezpieczenie wiatrownic oraz drzwi głównych.

Zamawiającym jest Parafia Rzymskokatolicka pw. Św. Franciszka z Asyżu, a koszt prac to
3 321 000,00 zł. Inwestycja  uzyskała dotację ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład w ramach Rządowego Programu Odbudowy Zabytków NR RPOZ/2022/9120/PolskiLad.

Grafika przedstawia logotypu grantodawcy.

Red. Patryk Bagiński