wstążka żałobna
EnglishGermanItalianPolishUkrainian

Spis podmiotów odpowiedzialnych za obsługę usterek

Policja

Komenda Powiatowa Policji w Strzelcach Krajeńskich
ul. Brzozowa 1
66-500 Strzelce Krajeńskie
tel.: 95 763 08 11 lub 112

Zakres zgłoszeń

Bezpańskie zwierze

Dewastacja obiektu publicznego

Dziura w drodze

Inne

Przewrócone drzewo, wycinka drzew

Wywóz śmieci, nielegalne wysypisko śmieci

Gmina Strzelce Krajeńskie

Referat Inwestycji i Rozwoju Gminy
ul. al. Wolności 48
66-500 Strzelce Krajeńskie
tel.: 95 763 63 25
turystyka@strzelce.pl
www.strzelce.pl

Zakres zgłoszeń

Nieprawidłowe oznakowanie w przestrzeni publicznej

Problemy na szlakach turystycznych

Gmina Strzelce Krajeńksie

Referat Inwestycji i Rozwoju Gminy
ul. al. Wolności 48
66-500 Strzelce Krajeńskie
tel.: 95 763 63 15
media@strzelce.pl
www.strzelce.pl

Zakres zgłoszeń

Nieaktualne informacje na stronie

Nieprawidłowe oznakowanie w przestrzeni publicznej

Gmina Strzelce Krajeńskie

Referat Gospodarki Komunalnej, Ochrony Środowiska i Rolnictwa
ul. al. Wolności 48
66-500 Strzelce Krajeńskie
tel.: 95 763 63 37
dzialalnosc@strzelce.pl
www.strzelce.pl

Zakres zgłoszeń

Bezpańskie zwierze

Gmina Strzelce Krajeńskie

Referat Gospodarki Komunalnej, Ochrony Środowiska i Rolnictwa
ul. al. Wolności 48
66-500 Strzelce Krajeńskie
tel.: 95 763 63 35
drogownictwo@strzelce.pl
www.strzelce.pl

Zakres zgłoszeń

Dziura w drodze

Nieprawidłowe oznakowanie w przestrzeni publicznej

Przewrócone drzewo, wycinka drzew

Gmina Strzelce Krajeńskie

Referat Gospodarki Komunalnej, Ochrony Środowiska i Rolnictwa
ul. al. Wolności 48
66-500 Strzelce Krajeńskie
tel.: 95 763 63 46
gospodarkakomunalna@strzelce.pl
www.strzelce.pl

Zakres zgłoszeń

Awaria oświetlenia

Gmina Strzelce Krajeńskie

Referat Gospodarki Komunalnej, Ochrony Środowiska i Rolnictwa
ul. al. Wolności 48
66-500 Strzelce Krajeńskie
tel.: 95 763 63 36
rolnictwo@strzelce.pl
www.strzelce.pl

Zakres zgłoszeń

Przewrócone drzewo, wycinka drzew

Gmina Strzelce Krajeńskie

Referat Gospodarki Komunalnej, Ochrony Środowiska i Rolnictwa
ul. al. Wolności 48
66-500 Strzelce Krajeńskie
tel.: 95 763 63 35
srodowisko@strzelce.pl
www.strzelce.pl

Zakres zgłoszeń

Wywóz śmieci, nielegalne wysypisko śmieci

Zgłoś kopciucha