wstążka żałobna
EnglishGermanItalianPolishUkrainian

Środki dla Klubów sportowych, Kół Gospodyń Wiejskich, Ochotniczych Straży pożarnych i innych NGO-sów

6 marca rozpoczyna się nabór wniosków na mikrodotacje w ramach projektu „NOWEFIO –lubuskie lokalnie”- edycja 2023, sfinansowanego przez Narodowy Instytut Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego ze środków rządowego Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich NOWEFIO na lata 2021-2030.

Nabór prowadzony będzie do 27 marca, do godz. 23:59.

Kto może ubiegać się o mikrodotację?

▪️ Młoda organizacja pozarządowa – organizacja pozarządowa lub podmiot wymieniony w art. 3 ust. 3 UoDPPioW, która została wpisana do KRS lub właściwego rejestru nie wcześniej niż 60 miesięcy od dnia złożenia wniosku o mikrodotację. Ponadto, roczny przychód takiej organizacji za poprzedni zakończony rok obrotowy jej funkcjonowania nie przekracza 30 tys. zł.

▪️ Grupy nieformalne – nie mniej niż trzy osoby, pełnoletnie, zamieszkujące na terenie województwa lubuskiego, wspólnie realizujące lub chcące realizować działania w sferze pożytku publicznego, a nieposiadające osobowości prawnej. Grupa taka może ubiegać się o wsparcie realizacji lokalnego przedsięwzięcia mieszczącego się w sferze zadań publicznych określonej w art. 4 UoDPPioW samodzielnie lub wspólnie z inną organizacją pozarządową (tzw. Patronem).

▪️ Organizacja pozarządowa (tzw. Patron) – organizacja pozarządowa lub podmiot wymieniony w art. 3 ust. 3 UoDPPioW, która może ubiegać się o przyznanie mikrodotacji na realizację projektu, dzięki któremu konkretna grupa nieformalna będzie miała możliwość realizacji lokalnego przedsięwzięcia.

Młode organizacje pozarządowe oraz Patroni grup nieformalnych chcący uzyskać mikrodotacje muszą być zarejestrowane na terenie województwa lubuskiego.

Wnioski wraz z załącznikami należy składać wyłącznie pocztą elektroniczną na adres: nowefio.lubuskie@gmail.com

Więcej informacji https://lubuskielokalnie.fam.org.pl/

Red. Patryk Bagiński