Szkody rolnicze spowodowane suszą

Zobacz, jak uzyskać pomoc publiczną za straty spowodowane suszą.

Zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 14 lipca 2023 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie szczegółowego zakresu i sposobów realizacji niektórych zadań Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa powstała opcjonalna możliwość szacowania szkód rolniczych spowodowanych suszą przez powołane do tego komisje, jeśli producenci rolni wyrazili chęć skorzystania z dodatkowego szacowania.

Na podstawie wniosku rolnika i raportu oszacowania szkód sporządzonego przez komisję w aplikacji suszowej zostanie wygenerowany protokół lub kalkulacja.

Nadal podstawowym obowiązkiem rolnika jest złożenie wniosku o oszacowanie szkód w aplikacji suszowej, a oszacowanie strat w uprawach przez komisję będzie opcjonalne.
Jednak
jeżeli rolnik nie złoży wniosku o oszacowanie szkód przez komisję i złoży wniosek
w aplikacji – otrzyma protokół lub kalkulację. Natomiast samo oszacowanie szkód przez komisję, bez złożenia wniosku w aplikacji suszowej – nie pozwoli na wygenerowanie protokołu lub kalkulacji i ubieganie się o pomoc publiczną w rolnictwie.

Wnioski o oszacowanie szkód spowodowanych suszą celem oszacowania ich przez komisję składać można do 10 sierpnia 2023 r. w Urzędzie Miejskim w Strzelcach Krajeńskich.
Do wniosku dołączyć należy kopię wniosku o przyznanie płatności obszarowych na bieżący rok składanego do ARiMR.  

Wniosek o oszacowanie szkód za pomocą publicznej aplikacji zgodnie z rozporządzeniem należy złożyć do 15 października 2023 r. Jednakże w przypadku złożenia również wniosku o oszacowanie szkód przez komisję gminną, wniosek za pomocą publicznej aplikacji należy złożyć wcześniej w nieprzekraczalnym terminie do 15 września.

Red. Sylwia Kowalewska