Test syren alarmowych

Obrazek dekoaracyjny

W czwartek 27 czerwca w godzinach 12:00-12:30 przeprowadzona zostanie głośna próba syren alarmowych znajdujących się na terenie miasta.

Nadane będą następujące sygnały akustyczne:

🔊 Ogłoszenie alarmu – modulowany dźwięk syreny trwający 3 minuty;

🔊 Odwołanie alarmu – ciągły dźwięk syreny trwający 3 minuty.

Prosimy o zachowanie spokoju. To tylko test sprawności systemu.

Dziękujemy za zrozumienie.

Red. Patryk Bagiński