wstążka żałobna
EnglishGermanItalianPolishUkrainian

Ważne ogłoszenie dla mieszkańców naszej gminy!

W ciągu najbliższych 6 miesięcy wszyscy właściciele nieruchomości niepodłączonych do sieci kanalizacyjnej otrzymają wezwania do stawienia się w urzędzie.

Ustawa rządowa o utrzymaniu czystości i porządku w gminach nakazuje urzędom w całej Polsce, kontrolę regularności wywozu ścieków. W ramach tej inicjatywy Urząd zobowiązany jest do przeprowadzenia kontroli częstotliwości opróżniania zbiorników bezodpływowych oraz przydomowych oczyszczalni ścieków.

Podczas wizyty w urzędzie, należy przedstawić umowę na wywóz nieczystości ciekłych oraz co najmniej trzy ostatnie dowody uiszczenia opłat za usługi odbioru nieczystości płynnych (faktury, paragony, rachunki). Cały proces zostanie zakończony podpisaniem stosownego protokołu.

Rozpoczęcie akcji planowane jest na 6 lutego bieżącego roku.

Informacji w tym zakresie udziela:

Artur Skotarczak
e-mail: srodowisko@strzelce.pl
tel. 95 76 36 335 wew. 335
nr pokoju: 35 (II piętro)

Dziękujemy za zrozumienie i wsparcie!

Red. Patryk Bagiński