wstążka żałobna
EnglishGermanItalianPolishUkrainian

Weź udział w konsultacjach dot. projektu Strategii rozwoju ponadlokalnego MOF GW 2030

Konsultacje odbędą się 8 grudnia o 16:00 w strzeleckim urzędzie.

W ramach konsultacji społecznych w Strzelcach Krajeńskich zaplanowano spotkanie z mieszkańcami, które odbędzie się w dniu 8 grudnia o godzinie 16:00 w sali numer 1 Urzędu Miejskiego w Strzelcach Krajeńskich.

W terminie od 15 listopada do 20 grudnia 2021 roku prowadzone będą konsultacje społeczne projektu Strategii rozwoju ponadlokalnego Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Gorzowa Wielkopolskiego 2030.

Strategia obejmuje Miasto Gorzów Wielkopolski oraz Gminy Bogdaniec, Deszczno, Kłodawa, Lubiszyn, Santok, Skwierzyna, Miasto Kostrzyn nad Odrą, Miasto i Gmina Strzelce Krajeńskie, Miasto i Gmina Witnica oraz Powiat Gorzowski.

Podczas spotkania wykonawca strategii – Instytut Badawczy IPC z Wrocławia, przedstawi założenia strategii, główne problemy wynikające z diagnozy obszaru, zaprezentuje wizję, misję, cele, priorytety i kierunki działań zapisane w strategii. Podczas spotkania będzie możliwość zgłaszania uwag, przekazania opinii i sugestii.

Link do ankiety on-line https://tinyurl.com/ankietaMOF

Uwagi można zgłaszać również poprzez przesłanie ich na e-mail: strategia@um.gorzow.pl lub wysyłając pocztą tradycyjną na adres: Wydział Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych i Programowania Strategicznego, Urząd Miasta Gorzowa Wielkopolskiego, ul. Myśliborska 34, 66-400 Gorzów Wielkopolski, z adnotacją na kopercie: „Konsultacje społeczne projektu Strategii rozwoju ponadlokalnego Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Gorzowa Wielkopolskiego 2030”.

Ponadto istnieje także możliwość rozmowy telefonicznej na temat głównych założeń strategii pod numerem 95 73 55 843 (w dni robocze, podczas trwania konsultacji społecznych, od godz. 12:00 do 15:00).

Celem strategii rozwoju ponadlokalnego jest umożliwienie wspólnego planowania działań rozwojowych na obszarze powiązanych ze sobą funkcjonalnie samorządów.Prace nad strategią rozpoczęły się w lipcu 2021 r. W ramach prac nad dokumentem odbyły się wywiady oraz warsztaty diagnostyczne i strategiczne przy udziale ekspertów z samorządów wchodzących w skład MOF GW, reprezentantów instytucji ochrony środowiska, szkolnictwa wyższego, instytucji otoczenia biznesu, przedstawicieli przedsiębiorców.

Dzięki informacjom zgromadzonym w efekcie ww. prac, możliwe było rzetelne przygotowanie diagnozy, określenie wizji, misji, celów, priorytetów oraz wspólnych kierunków działań.Sporządzenie strategii rozwoju ponadlokalnego jest jednym z etapów przygotowania MOF GW do wdrażania środków w ramach nowej perspektywy Unii Europejskiej 2021-2027.

Red. Patryk Bagiński