wstążka żałobna
EnglishGermanItalianPolishUkrainian

Wojewoda Lubuski ogłasza otwarty konkurs ofert na dofinansowanie realizacji zadań pomocy społecznej w 2021 roku i zaprasza do składania ofert.

Otwarty konkurs ofert na dofinansowanie zadań pomocy społecznej

Zachęcamy do składania ofert na działania podejmowane na rzecz osób i rodzin zagrożonych lub dotkniętych sytuacją kryzysową, związaną ze stanem epidemii – z uwzględnieniem różnych form komunikacji oraz działania związane z osobami bezdomnymi i zagrożonymi bezdomnością.

Szczegóły https://bip.lubuskie.uw.gov.pl/wojewoda/komunikaty_wojewody

Red. Patryk Bagiński