wstążka żałobna
EnglishGermanItalianPolishUkrainian

Można składać wnioski o szacowanie szkód

Kłosy zboża

Do 22 czerwca 2020 poszkodowani rolnicy mogą składać pisemne wnioski o oszacowanie szkód w uprawach rolnych spowodowanych wiosennymi przymrozkami.

Autor zdjęcia: pixabay

Burmistrz Strzelec Krajeńskich informuje, że wystąpił do Wojewody Lubuskiego z wnioskiem o powołanie Komisji do oszacowania zakresu i wysokości szkód po wystąpieniu na terenie Gminy Strzelce Krajeńskie niekorzystnego zjawiska atmosferycznego – przymrozki wiosenne, które wystąpiły w dniu 15 maja 2020r.

W terminie do dnia 22 czerwca 2020 r. poszkodowani rolnicy mogą składać pisemne wnioski o oszacowanie szkód w uprawach rolnych spowodowanych wiosennymi przymrozkami.

Uwaga! Wzór wniosku dostępny jest poniżej na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Strzelcach Krajeńskich www.strzelce.pl oraz w siedzibie urzędu. Formularz należy złożyć w Urzędzie Miejskim w Strzelcach Krajeńskich. Wypełniony wniosek oraz załączona do wniosku zgoda na przetwarzanie danych osobowych, niezbędnych do przeprowadzenia oszacowania szkód muszą być czytelnie podpisane przez właściciela gospodarstwa lub jego pełnomocnika.

Do składanego wniosku rolnik dołącza kserokopię wniosku o płatności bezpośrednie celem weryfikacji informacji o powierzchni gospodarstwa rolnego za rok 2020, a w przypadku posiadania w gospodarstwie zwierząt, należy dołączyć także zaświadczenie o ilości zwierząt wydane przez ARiMR. We wniosku należy wypisać WSZYSTKIE działki zgodnie z wnioskiem o dopłaty bezpośrednie na 2020 rok (powierzchnia upraw musi być zgodna z wnioskiem o dopłaty bezpośrednie na 2020 r.).

Red. Patryk Bagiński