wstążka żałobna
EnglishGermanItalianPolishUkrainian

Zgłoś usterkę

Zapraszamy do zgłaszania nieprawidłowości na terenie gminy. Możesz zgłosić awarię, kopciucha, i inne nieprawidłowości.

Dbanie o otoczenie jest naszą wspólną sprawą. Możesz wspierać nasze działania, zgłaszając nieprawidłowości, które zauważysz na terenie gminy.

Wybierz kategorię zgłoszenia i opisz szczegóły. Możesz dodać zdjęcia, które pomogą w identyfikacji problemu. Twoje zgłoszenie zostanie przekierowane do odpowiedniego podmiotu odpowiedzialnego. Możesz także skontaktować się bezpośrednio z podmiotem odpowiedzialnym.

Wybierz kategorię zgłoszenia*

Podaj szczegóły usterki

Możesz podać dokładny adres lub opisać przybliżoną lokalizację.

Możesz załączyć pliki w formacie .jpg, .png, .bmp, .mp4, .mov. Łączna wielkość nie może przekraczać 10 MB.

Podaj adres, na który chcesz otrzymać potwierdzenie zgłoszenia

Rozwiń

Podmiot odpowiedzialny

Gmina Strzelce Krajeńskie

Referat Gospodarki Komunalnej, Ochrony Środowiska i Rolnictwa
ul. al. Wolności 48
66-500 Strzelce Krajeńskie
tel.: 95 763 63 46
gospodarkakomunalna@strzelce.pl
www.strzelce.pl

Podmiot odpowiedzialny

Policja

Komenda Powiatowa Policji w Strzelcach Krajeńskich
ul. Brzozowa 1
66-500 Strzelce Krajeńskie
tel.: 95 763 08 11 lub 112

Gmina Strzelce Krajeńskie

Referat Gospodarki Komunalnej, Ochrony Środowiska i Rolnictwa
ul. al. Wolności 48
66-500 Strzelce Krajeńskie
tel.: 95 763 63 37
dzialalnosc@strzelce.pl
www.strzelce.pl

Podmiot odpowiedzialny

Policja

Komenda Powiatowa Policji w Strzelcach Krajeńskich
ul. Brzozowa 1
66-500 Strzelce Krajeńskie
tel.: 95 763 08 11 lub 112

Podmiot odpowiedzialny

Policja

Komenda Powiatowa Policji w Strzelcach Krajeńskich
ul. Brzozowa 1
66-500 Strzelce Krajeńskie
tel.: 95 763 08 11 lub 112

Gmina Strzelce Krajeńskie

Referat Gospodarki Komunalnej, Ochrony Środowiska i Rolnictwa
ul. al. Wolności 48
66-500 Strzelce Krajeńskie
tel.: 95 763 63 35
drogownictwo@strzelce.pl
www.strzelce.pl

Podmiot odpowiedzialny

Policja

Komenda Powiatowa Policji w Strzelcach Krajeńskich
ul. Brzozowa 1
66-500 Strzelce Krajeńskie
tel.: 95 763 08 11 lub 112

Gmina Strzelce Krajeńskie

ul. al. Wolności 48
66-500 Strzelce Krajeńskie
tel.: 95 763 11 30 
urzad@strzelce.pl
www.strzelce.pl

Podmiot odpowiedzialny

Gmina Strzelce Krajeńksie

Referat Inwestycji i Rozwoju Gminy
ul. al. Wolności 48
66-500 Strzelce Krajeńskie
tel.: 95 763 63 15
media@strzelce.pl
www.strzelce.pl

Podmiot odpowiedzialny

Gmina Strzelce Krajeńskie

Referat Inwestycji i Rozwoju Gminy
ul. al. Wolności 48
66-500 Strzelce Krajeńskie
tel.: 95 763 63 25
turystyka@strzelce.pl
www.strzelce.pl

Gmina Strzelce Krajeńksie

Referat Inwestycji i Rozwoju Gminy
ul. al. Wolności 48
66-500 Strzelce Krajeńskie
tel.: 95 763 63 15
media@strzelce.pl
www.strzelce.pl

Gmina Strzelce Krajeńskie

Referat Gospodarki Komunalnej, Ochrony Środowiska i Rolnictwa
ul. al. Wolności 48
66-500 Strzelce Krajeńskie
tel.: 95 763 63 35
drogownictwo@strzelce.pl
www.strzelce.pl

Podmiot odpowiedzialny

Gmina Strzelce Krajeńskie

Referat Inwestycji i Rozwoju Gminy
ul. al. Wolności 48
66-500 Strzelce Krajeńskie
tel.: 95 763 63 25
turystyka@strzelce.pl
www.strzelce.pl

Podmiot odpowiedzialny

Policja

Komenda Powiatowa Policji w Strzelcach Krajeńskich
ul. Brzozowa 1
66-500 Strzelce Krajeńskie
tel.: 95 763 08 11 lub 112

Gmina Strzelce Krajeńskie

Referat Gospodarki Komunalnej, Ochrony Środowiska i Rolnictwa
ul. al. Wolności 48
66-500 Strzelce Krajeńskie
tel.: 95 763 63 35
drogownictwo@strzelce.pl
www.strzelce.pl

Gmina Strzelce Krajeńskie

Referat Gospodarki Komunalnej, Ochrony Środowiska i Rolnictwa
ul. al. Wolności 48
66-500 Strzelce Krajeńskie
tel.: 95 763 63 36
rolnictwo@strzelce.pl
www.strzelce.pl

Podmiot odpowiedzialny

Policja

Komenda Powiatowa Policji w Strzelcach Krajeńskich
ul. Brzozowa 1
66-500 Strzelce Krajeńskie
tel.: 95 763 08 11 lub 112

Gmina Strzelce Krajeńskie

Referat Gospodarki Komunalnej, Ochrony Środowiska i Rolnictwa
ul. al. Wolności 48
66-500 Strzelce Krajeńskie
tel.: 95 763 63 35
srodowisko@strzelce.pl
www.strzelce.pl

Podmiot odpowiedzialny

Gmina Strzelce Krajeńskie

Referat Gospodarki Komunalnej, Ochrony Środowiska i Rolnictwa
ul. al. Wolności 48
66-500 Strzelce Krajeńskie
tel.: 95 763 63 35
srodowisko@strzelce.pl
www.strzelce.pl