Zgłoś usterkę

Zapraszamy do zgłaszania nieprawidłowości na terenie gminy. Możesz zgłosić awarię, kopciucha, i inne nieprawidłowości.

Dbanie o otoczenie jest naszą wspólną sprawą. Możesz wspierać nasze działania, zgłaszając nieprawidłowości, które zauważysz na terenie gminy.

Wybierz kategorię zgłoszenia i opisz szczegóły. Możesz dodać zdjęcia, które pomogą w identyfikacji problemu. Twoje zgłoszenie zostanie przekierowane do odpowiedniego podmiotu odpowiedzialnego. Możesz także skontaktować się bezpośrednio z podmiotem odpowiedzialnym.

  Wybierz kategorię zgłoszenia*

  Podaj szczegóły usterki

  Możesz podać dokładny adres lub opisać przybliżoną lokalizację.

  Możesz załączyć pliki w formacie .jpg, .png, .bmp, .mp4, .mov. Łączna wielkość nie może przekraczać 10 MB.

  Podaj adres, na który chcesz otrzymać potwierdzenie zgłoszenia

  Rozwiń

  Podmiot odpowiedzialny

  Gmina Strzelce Krajeńskie

  Referat Gospodarki Komunalnej, Ochrony Środowiska i Rolnictwa
  ul. al. Wolności 48
  66-500 Strzelce Krajeńskie
  tel.: 95 763 63 46
  gospodarkakomunalna@strzelce.pl
  www.strzelce.pl

  Podmiot odpowiedzialny

  Policja

  Komenda Powiatowa Policji w Strzelcach Krajeńskich
  ul. Brzozowa 1
  66-500 Strzelce Krajeńskie
  tel.: 95 763 08 11 lub 112

  Gmina Strzelce Krajeńskie

  Referat Gospodarki Komunalnej, Ochrony Środowiska i Rolnictwa
  ul. al. Wolności 48
  66-500 Strzelce Krajeńskie
  tel.: 95 763 63 37
  dzialalnosc@strzelce.pl
  www.strzelce.pl

  Podmiot odpowiedzialny

  Policja

  Komenda Powiatowa Policji w Strzelcach Krajeńskich
  ul. Brzozowa 1
  66-500 Strzelce Krajeńskie
  tel.: 95 763 08 11 lub 112

  Podmiot odpowiedzialny

  Policja

  Komenda Powiatowa Policji w Strzelcach Krajeńskich
  ul. Brzozowa 1
  66-500 Strzelce Krajeńskie
  tel.: 95 763 08 11 lub 112

  Gmina Strzelce Krajeńskie

  Referat Gospodarki Komunalnej, Ochrony Środowiska i Rolnictwa
  ul. al. Wolności 48
  66-500 Strzelce Krajeńskie
  tel.: 95 763 63 35
  drogownictwo@strzelce.pl
  www.strzelce.pl

  Podmiot odpowiedzialny

  Policja

  Komenda Powiatowa Policji w Strzelcach Krajeńskich
  ul. Brzozowa 1
  66-500 Strzelce Krajeńskie
  tel.: 95 763 08 11 lub 112

  Gmina Strzelce Krajeńskie

  ul. al. Wolności 48
  66-500 Strzelce Krajeńskie
  tel.: 95 763 11 30 
  urzad@strzelce.pl
  www.strzelce.pl

  Podmiot odpowiedzialny

  Gmina Strzelce Krajeńksie

  Referat Inwestycji i Rozwoju Gminy
  ul. al. Wolności 48
  66-500 Strzelce Krajeńskie
  tel.: 95 763 63 15
  media@strzelce.pl
  www.strzelce.pl

  Podmiot odpowiedzialny

  Gmina Strzelce Krajeńskie

  Referat Inwestycji i Rozwoju Gminy
  ul. al. Wolności 48
  66-500 Strzelce Krajeńskie
  tel.: 95 763 63 25
  turystyka@strzelce.pl
  www.strzelce.pl

  Gmina Strzelce Krajeńksie

  Referat Inwestycji i Rozwoju Gminy
  ul. al. Wolności 48
  66-500 Strzelce Krajeńskie
  tel.: 95 763 63 15
  media@strzelce.pl
  www.strzelce.pl

  Gmina Strzelce Krajeńskie

  Referat Gospodarki Komunalnej, Ochrony Środowiska i Rolnictwa
  ul. al. Wolności 48
  66-500 Strzelce Krajeńskie
  tel.: 95 763 63 35
  drogownictwo@strzelce.pl
  www.strzelce.pl

  Podmiot odpowiedzialny

  Gmina Strzelce Krajeńskie

  Referat Inwestycji i Rozwoju Gminy
  ul. al. Wolności 48
  66-500 Strzelce Krajeńskie
  tel.: 95 763 63 25
  turystyka@strzelce.pl
  www.strzelce.pl

  Podmiot odpowiedzialny

  Policja

  Komenda Powiatowa Policji w Strzelcach Krajeńskich
  ul. Brzozowa 1
  66-500 Strzelce Krajeńskie
  tel.: 95 763 08 11 lub 112

  Gmina Strzelce Krajeńskie

  Referat Gospodarki Komunalnej, Ochrony Środowiska i Rolnictwa
  ul. al. Wolności 48
  66-500 Strzelce Krajeńskie
  tel.: 95 763 63 35
  drogownictwo@strzelce.pl
  www.strzelce.pl

  Gmina Strzelce Krajeńskie

  Referat Gospodarki Komunalnej, Ochrony Środowiska i Rolnictwa
  ul. al. Wolności 48
  66-500 Strzelce Krajeńskie
  tel.: 95 763 63 36
  rolnictwo@strzelce.pl
  www.strzelce.pl

  Podmiot odpowiedzialny

  Policja

  Komenda Powiatowa Policji w Strzelcach Krajeńskich
  ul. Brzozowa 1
  66-500 Strzelce Krajeńskie
  tel.: 95 763 08 11 lub 112

  Gmina Strzelce Krajeńskie

  Referat Gospodarki Komunalnej, Ochrony Środowiska i Rolnictwa
  ul. al. Wolności 48
  66-500 Strzelce Krajeńskie
  tel.: 95 763 63 35
  srodowisko@strzelce.pl
  www.strzelce.pl

  Podmiot odpowiedzialny

  Gmina Strzelce Krajeńskie

  Referat Gospodarki Komunalnej, Ochrony Środowiska i Rolnictwa
  ul. al. Wolności 48
  66-500 Strzelce Krajeńskie
  tel.: 95 763 63 35
  srodowisko@strzelce.pl
  www.strzelce.pl