wstążka żałobna
EnglishGermanItalianPolishUkrainian

Zmiany w programie “Czyste powietrze”

Zmiany w programie czyste powietrze

  • Od nowego roku koniec dotacji na piece węglowe
  • Wzrosną też progi dochodowe, uprawniające do podwyższonego dofinansowania.
  • Większa dotacja na kotły o podwyższonym standardzie na pellet drzewny.

Wytyczne Komisji Europejskiej, zapisy Krajowego Planu Odbudowy oraz Polskiego Ładu, które nakazują wymianę starych kotłów węglowych i ograniczają możliwość stosowania paliwa stałego (węgla) zdeterminowały zapowiadane już wcześniej przez Ministerstwo Klimatu i Środowiska oraz Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, wchodzące w życie z dniem 1 lipca 2021 roku, zmiany w programie „Czyste Powietrze”.

Pierwsza z nich, to koniec dotacji na piece węglowe. Zakup i montaż kotła na węgiel w ramach programu „Czyste Powietrze” będzie możliwy tylko do końca obecnego roku. Zatem, aby otrzymać dotację wnioskujący musi do 31 grudnia 2021 r. złożyć wniosek o dofinansowanie obejmujący kocioł na węgiel, zakupić go i zamontować. Wszystkie faktury musza być wystawione do końca bieżącego roku. Warunek ten nie dotyczy wniosków złożonych przed datą wejścia w życie zmian w programie, czyli przed 1 lipca 2021 r.

Kolejna nowość w „Czystym Powietrzu”, to wzrost progów dochodowych uprawniających do podwyższonego poziomu dofinansowania. Zmiana ma na celu ujednolicenie progów dochodowych programów „Czyste Powietrze” i „Stop Smog”. Od 1 lipca 2021 r. dla gospodarstw jednoosobowych próg ten wzrośnie o 229 zł, to jest do kwoty 2 189 zł, a dla gospodarstw wieloosobowych o 164 zł niż obecnie, czyli do poziomu 1 564 zł na osobę.

Ostatnia zmiana, to większa dotacja na kotły o podwyższonym standardzie na pellet drzewny, charakteryzujące się obniżoną emisyjnością cząstek stałych (o wartości ≤20 mg/m3). Od 1 lipca można ubiegać się o wsparcie na zakup i montaż takiego kotła: dla podstawowego poziomu dofinansowania w wysokości 45% poniesionych kosztów, ale nie więcej niż 9 tys. zł. Dla podwyższonego poziomu dotacja wynosi odpowiednio 60% i maksymalnie 12 tys. zł.

Szczegółowe informacje można uzyskać w prowadzonym przez Urząd Miejski, we wtorki i czwartki od godz. 7.30 do 15.30, Punkcie Konsultacyjno-Informacyjnym: osobiście (pok. 37), e-mail: czystepowietrze@strzelce.pl lub telefonicznie 95 763 63 46.

Pomoc w wypełnianiu wniosku i kompletowaniu dokumentów.

Potrzebujesz pomocy przy wypełnianiu wniosku i kompletowaniu niezbędnych dokumentów? Skorzystaj z bezpłatnej pomocy specjalisty.

Stanowisko pracy ds. realizacji programu “Czyste powietrze”

Leszek Jaśków
e-mail: czystepowietrze@strzelce.pl
tel. 95 76 36 346
nr pokoju: 37 (II piętro)

Więcej informacji na temat Priorytetowego Programu „Czyste Powietrze”

www.czystepowietrze.gov.pl
www.wfosigw.zgora.plwzór żądania wydania zaświadczenia o wysokości dochoduPobierz

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
ul. Konstruktorska 3a
02-673 Warszawa
tel. 68 419 69 19
e-mail: czystepowietrze@nfosigw.gov.pl
www.czystepowietrze.gov.pl

Red. Patryk Bagiński