wstążka żałobna
EnglishGermanItalianPolishUkrainian

Zmiany w sposobie załatwiana spraw w Urzędzie Miejskim

Ograniczenia w pracy urzedu

Szanowni Państwo, Drodzy Mieszkańcy!

Mając na uwadze dynamicznie rozwijającą się sytuacją związaną z zagrożeniem chorobą zakaźną COVID–19 informuję, że od 3 listopada 2020 roku do odwołania, wprowadzone zostaną ograniczenia dostępu klientów do budynku Urzędu Miejskiego w Strzelcach Krajeńskich.

Kontakt z pracownikami Urzędu jest możliwy telefonicznie lub za pomocą poczty elektronicznej oraz za pomocą elektronicznej skrzynki podawczej e-PUAP. Adres Elektronicznej Skrzynki Podawczej: /s4383tkmp5/SkrytkaESP 

W przypadku braku możliwości skontaktowania się bezpośrednio z pracownikiem merytorycznym proszę dzwonić tel. 95 763 63 06,   95 763  11 30 lub kontaktować się za pośrednictwem poczty elektronicznej organizacyjny@strzelce.pl , informacja@strzelce.pl , urząd@strzelce.pl

W uzasadnionych przypadkach klienci przyjmowani będą, po wcześniejszym umówieniu daty, godziny w wyznaczonym miejscu.

Ponadto, dokumenty można przesłać pocztą lub faksem 95 763 32 94 lub złożyć do skrzynki podawczej umieszczonej przy głównym wejściu do budynku. Prosimy o dopisywanie na składanych dokumentach numeru telefonu kontaktowego lub adres e-mail.

Wejście do budynku od strony parkingu będzie zamknięte. Winda będzie uruchomiona dla niepełnosprawnych po kontakcie telefonicznym tel. 509 253 590

Pracownik umożliwia wejście klientom do Urzędu Stanu Cywilnego po naciśnięciu dzwonka znajdującego przy drzwiach wejściowych do USC.

Bezpłatne usługi prawne dla mieszkańców dostępne będą wyłącznie pod numerem tel. 602 652 413

Red. Patryk Bagiński