15 tysięcy złotych na zakup książek

Obrazek jest dekoracyjny

20 czerwca 2024 roku podpisana została umowa pomiędzy Gminą Strzelce Krajeńskie i Wojewodą Lubuskim, dotycząca wsparcia finansowego w ramach Priorytetu 3 “Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0. na lata 2021-2025”.

Wojewoda przekazał Gminie dotację celową na zakup książek będących nowościami wydawniczymi oraz realizację działań promujących czytelnictwo w Szkole Podstawowej nr 2 w Strzelcach Krajeńskich.

Kwota przeznaczona na realizację całego zadania wynosi 15.000 zł, w tym 12.000 zł dotacji z programu rządowego i 3.000 zł wkładu własnego Gminy.”

Red. Patryk Bagiński