Nabór wniosków na wsparcie dla sektora kultury i przemysłów kreatywnych!

Termin składania wniosków: 30 czerwca – 15 lipca 2024 roku

Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego ogłasza nabór wniosków w ramach Inwestycji A2.5.1: “Program wspierania działalności podmiotów sektora kultury i przemysłów kreatywnych na rzecz stymulowania ich rozwoju”. Program ten jest częścią Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności (KPO).

Dla kogo?

 • Instytucje kultury
 • Organizacje pozarządowe
 • Mikroprzedsiębiorstwa
 • Małe i średnie przedsiębiorstwa
 • Osoby fizyczne

Jakie projekty mogą uzyskać wsparcie?

 • Festiwale, przeglądy, konkursy
 • Wystawy, performanse, happeningi
 • Instalacje artystyczne, prezentacje multimedialne
 • Spektakle, koncerty, widowiska
 • Dokumentacja, archiwizacja, badania
 • Konferencje, panele dyskusyjne
 • Kursy, szkolenia, warsztaty
 • Projekty edukacyjne i animacje kulturowe

Rodzaje wsparcia:

Granty – Wysokość środków: 112.040.884 zł. Można ubiegać się o kwoty od 20.000 zł do 100.000 zł, pokrywające maksymalnie 80% kosztów kwalifikowalnych.

Stypendia – Wysokość środków: 15.279.166 zł. Miesięczne stypendium: 5.000 zł brutto, na okres 3-6 miesięcy.

Jakie są cele programu?

 • Zapobieganie długoterminowym skutkom pandemii COVID-19
 • Transformacja zielona i cyfrowa sektora kultury
 • Wspieranie współpracy między sektorami kultury, nauki, technologii i przedsiębiorstw
 • Wykorzystanie nowych technologii jak AI, blockchain, IoT

Wnioski składa się za pośrednictwem systemu informatycznego WITKAC. Szczegółowe zasady naboru i dodatkowe wymogi można znaleźć w Regulaminie.

Zachęcamy do składania wniosków i korzystania z dostępnych środków!

Więcej informacji https://www.gov.pl/web/kultura/program-wspierania-dzialalnosci-podmiotow-sektora-kultury-i-przemyslow-kreatywnych-na-rzecz-stymulowania-ich-rozwoju

Red. Patryk Bagiński