Wsparcie z PUP dla trzech branż Przenosi do aktualnościWsparcie z PUP dla trzech branż

Nabór wniosków o udzielenie dotacji na pokrycie bieżących kosztów prowadzenia działalności gospodarczej mikroprzedsiębiorcy i małego przedsiębiorcy (??? ??? ??.??.?, ??.??.? ??? ??.??.?). Powiatowy Urząd Pracy w Strzelcach Krajeńskich ogłasza nabór wniosków o udzielenie dotacji na pokrycie bieżących kosztów prowadzenia działalności gospodarczej mikroprzedsiębiorcy i małego przedsiębiorcy (rodzaj przeważającej działalności oznaczony kodem PKD 56.30.Z, 93.29.A lub 93.29.Z). […]