wstążka żałobna
EnglishGermanItalianPolishUkrainian

8,5 mln zł otrzymała nasza gmina z Programu Inwestycji Strategicznych Polski Ład

Przyłęg z lotu ptaka

Autor zdjęcia: Patryk Bagiński

W ramach tej kwoty, miasto planuje budowę lokalnej oczyszczalni ścieków w Przyłęgu. We wsi powstanie też sieć kanalizacyjna.

Dzięki pozyskanym środkom PGK Strzelce zakupi też specjalistyczny pojazd. Będzie nim można czyścić i udrażniać sieć kanalizacyjną na terenie całej gminy.

Polski Ład daje nowe rozwiązania dla samorządów. Program ten zakłada dotacje na inwestycje dla gmin i powiatów.

Cel Programu Inwestycji Strategicznych:

  • pobudzenie aktywności inwestycyjnej jednostek samorządu terytorialnego,
  • rozwój lokalnej przedsiębiorczości,
  • poprawa warunków życia obywateli,
  • powstanie nowych miejsc pracy,
  • wsparcie zrównoważonego rozwoju,
  • efektywne zaangażowanie sektora finansowego.

Red. Patryk Bagiński