Burmistrz Strzelec Krajeńskich zawiadamia o ponownym wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla miejscowości Czyżewo

Status konsultacji:

Zakończone

Data rozpoczęcia konsultacji:

2 grudnia 2021

Data zakończenia konsultacji:

20 grudnia 2021

Termin wyłożenia dokumentacji:

od 13 grudnia 2021 r. do 3 stycznia 2022 r.

Miejsce wyłożenia:

 – siedziba Urzędu Miejskiego w  Strzelcach Krajeńskich, al. Wolności 48, 66-500 Strzelce Krajeńskie (w godzinach urzędowania, po wcześniejszym umówieniu telefonicznym pod nr 95 763 63 42)

–  na stronie internetowej www.bip.strzelce.pl w zakładce „Plany, studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego – Plany w opracowaniu”. 

Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie miejscowego planu rozwiązaniami odbędzie się online w dniu 15 grudnia 2021 r. o godzinie 14.00 na specjalnie stworzonej platformie komunikacyjnej.

Uwagi mogą być wnoszone w nieprzekraczalnym terminie do dnia 19 stycznia 2022 r.

Szczegóły w załączonym obwieszczeniu oraz na stronie https://bip.strzelce.pl/339/Plany_w_opracowaniu/