Konsultacje społeczne projektu Strategii ZIT MOF GW

Status konsultacji:

Zakończone

Data rozpoczęcia konsultacji:

16 października 2023

Data zakończenia konsultacji:

8 lipca 2023

Szanowni Państwo,

przystępujemy do kolejnego etapu prac, jakim są konsultacje społeczne projektu „Strategii Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Gorzowa Wielkopolskiego”. Odbędą się one od 16 października 2023 r. do 8 listopada 2023 r.

W ramach konsultacji społecznych zaplanowano spotkanie z mieszkańcami, które odbędzie się w dniu 26 października 2023 r. od godz. 15:30 do godz. 17:30 w sali sesyjnej Urzędu Miasta Gorzowa Wielkopolskiego przy ul. Sikorskiego 4. Podczas spotkania Wykonawca strategii – Lider konsorcjum: Instytut Badawczy IPC sp. z o.o. z Wrocławia oraz Partner konsorcjum: Respublic sp. z o.o. w Warszawie, przedstawią założenia strategii, cele, priorytety i kierunki działań zapisane w strategii. Podczas spotkania będzie możliwość zgłaszania uwag, przekazania opinii i sugestii.

Prosimy o zamieszczenie na stronie:

W terminie od 16 października 2023 r. do 8 listopada 2023 r.  prowadzone będą konsultacje społeczne „Strategii Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Gorzowa Wielkopolskiego”.

W ramach konsultacji społecznych zaplanowano spotkanie z mieszkańcami, które odbędzie się w dniu 26 października 2023 r. od godz. 15:30 do godz. 17:30 w sali sesyjnej Urzędu Miasta Gorzowa Wielkopolskiego przy ul. Sikorskiego 4. Podczas spotkania Wykonawca strategii – Lider konsorcjum: Instytut Badawczy IPC sp. z o.o. z Wrocławia oraz Partner konsorcjum: Respublic sp. z o.o. w Warszawie, przedstawią założenia strategii, cele, priorytety i kierunki działań zapisane w strategii. Podczas spotkania będzie możliwość zgłaszania uwag, przekazania opinii i sugestii.

Uwagi można zgłaszać również na formularzu uwag (link do formularza poniżej), poprzez przesłanie na e-mail: zip@um.gorzow.pl lub wysyłając pocztą tradycyjną na adres: Wydział Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych i Programowania Strategicznego, Urząd Miasta Gorzowa Wielkopolskiego, ul. Myśliborska 34, 66-400 Gorzów Wielkopolski, z adnotacją na kopercie: „Konsultacje społeczne projektu Strategii Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Gorzowa Wielkopolskiego”.

Ponadto istnieje także możliwość rozmowy telefonicznej na temat głównych założeń strategii pod numerem 95 73 55 843 (w dni robocze, podczas trwania konsultacji społecznych, od godz. 11:00 do 14:00).

Dokument „Strategia ZIT MOF GW” stanowi narzędzie zarządzania rozwojem Miejskiego Obszaru Funkcjonowania Gorzowa Wielkopolskiego poprzez wykorzystanie planowanych do uruchomienia źródeł finansowania w Programie Fundusze Europejskie dla Lubuskiego 2021-2027.

link do strategii

Serdecznie zapraszamy do wzięcia udziału w konsultacjach.