wstążka żałobna
EnglishGermanItalianPolishUkrainian

Plan zagospodarowania przestrzennego dla miejscowości Czyżewo

Status konsultacji:

Zakończone

Data rozpoczęcia konsultacji:

7 czerwca 2021

Data zakończenia konsultacji:

12 lipca 2021

Termin wyłożenia:

od 7 czerwca 2021 r. do 28 czerwca 2021 r.

Miejsce wyłożenia:

 – siedziba Urzędu Miejskiego w Strzelcach Krajeńskich, al. Wolności 48, 66-500 Strzelce Krajeńskie (w godzinach urzędowania, po wcześniejszym umówieniu telefonicznym pod nr 95 763 63 42)

–  na stronie internetowej www.bip.strzelce.pl w zakładce „Plany, studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego – Plany w opracowaniu”. 

Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie miejscowego planu rozwiązaniami odbędzie się online w dniu 10 czerwca 2021 r. o godzinie 11.00 na specjalnie stworzonej platformie komunikacyjnej.

Uwagi mogą być wnoszone w nieprzekraczalnym terminie do dnia 12 lipca 2021 r.

Szczegóły w załączonym obwieszczeniu oraz na stronie https://bip.strzelce.pl/339/Plany_w_opracowaniu/