wstążka żałobna
EnglishGermanItalianPolishUkrainian

Wyniki konsultacji społecznych z mieszkańcami Gminy Strzelce Krajeńskie dotyczących projektów uchwał w sprawie uchwalenia statutów sołectw

Status konsultacji:

Zakończone

Data rozpoczęcia konsultacji:

7 października 2019

Data zakończenia konsultacji:

29 października 2019

W wyniku konsultacji wpłynęły dwa wnioski.

  1. Z Sołectwa Gardzko – wniesiono propozycję, aby dochody Gminy uzyskane z wynajmu składników mienia komunalnego były automatycznie przekazane Sołectwu na prowadzenie działalności statutowej w ramach budżetu gminy.

  2. Z Sołectwa Wełmin – wniesiono o załączenie do projektu Uchwały Rady Miejskiej w Strzelcach Krajeńskich w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Wełmin mapki Sołectwa.