wstążka żałobna
EnglishGermanItalianPolishUkrainian

“Organizacja imprez wyjazdowych z udziałem osób niepełnosprawnych”

Status konsultacji:

Zakończone

Data rozpoczęcia konsultacji:

9 września 2020

Data zakończenia konsultacji:

16 września 2020

Ogłoszenie o możliwości zgłaszania uwag do złożonej oferty w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na realizację zadania publicznego pn.: “Organizacja imprez wyjazdowych z udziałem osób niepełnosprawnych”

Ogłoszenie o możliwości zgłaszania uwag do złożonej oferty