wstążka żałobna
EnglishGermanItalianPolishUkrainian

Zakup wyposażenia osobistego dla strażaków OSP w Bobrówku

Status konsultacji:

Zakończone

Data rozpoczęcia konsultacji:

11 sierpnia 2021

Data zakończenia konsultacji:

19 sierpnia 2021

Ogłoszenie o możliwości zgłaszania uwag do złożonej oferty w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na realizację zadania publicznego pn.: “Zakup wyposażenia osobistego dla strażaków OSP w Bobrówku”. (USC.525.5.2021)