wstążka żałobna
EnglishGermanItalianPolishUkrainian

Zarządzenie Nr 0050.72.2022 Burmistrza Strzelec Krajeńskich z dnia 19 października 2022 roku w sprawie przeprowadzenia konsultacji projektu „Programu współpracy Gminy Strzelce Krajeńskie z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2023”.

Status konsultacji:

Zakończone

Data rozpoczęcia konsultacji:

19 października 2022

Data zakończenia konsultacji:

2 listopada 2022