wstążka żałobna
EnglishGermanItalianPolishUkrainian

Budowa Otwartej Strefy Aktywności w miejscowości Długie

Data publikacji projektu:

1 stycznia 2019

Planowany termin realizacji:

31 grudnia 2019

Koszt całkowity:

101 024,70 zł

Wartość dofinansowania:

50 000,00 zł (50% kosztów kwalifikowalnych) - FRKF

Opis zadania:

W ramach budowy otwartej strefy aktywności wykonano: 

plac zabaw z urządzeniami sprawnościowymi (zjeżdżalnia, pomost wiszący, przelotnia łańcuchowa, hustawka bocianie gniazdo),

małą siłownię (6 urządzeń: 3×2 urządzenia), stół do tenisa stołowego, zamontowano 6 ławek, 2 kosze,

wykonano nasadzenia roślin oraz ogrodzono plac zabaw.