wstążka żałobna
EnglishGermanItalianPolishUkrainian

Przebudowa drogi w Czyżewie

Data publikacji projektu:

9 listopada 2020

Planowany termin realizacji:

16 listopada 2020

Koszt całkowity:

83 827,32 zł

Inwestycja obejmuje wykonanie asfaltowej nawierzchni na blisko 200 metrowym odcinku drogi wewnątrz wsi Czyżewo. Prace obejmą również wykonanie podjazdów do posesji.

Prace drogowe obejmą wykonanie remontu na istniejącej nawierzchni drogi gminnej wraz ze zjazdami w obszarze pasa drogowego drogi powiatowej o nr 1373F w Czyżewie, w ramach zadania “Remont drogi gminnej położonej na dz. o nr. ewid. gr. 5/3 w Czyżewie”.

Jezdnie drogi gminnej zaprojektowano o szerokości od 3,0 do 5,0m o spadku poprzecznym “daszkowym” o wartości 2%. Wzdłuż jezdni zaprojektowano pobocza o szerokości 0,75m i spadku poprzecznym o wartości 6,0%. Przebudowanych zostanie 215,9 m.

W ramach projektowanego remontu przewidziano wykonanie warstwy wyrównawczej z kruszywa łamanego.

Koszt inwestycji 83 827,32 zł – finansowanie z budżetu gm. Strzelce Krajeńskie oraz dofinansowanie z RS w wysokości 14 016,00 zł