wstążka żałobna
EnglishGermanItalianPolishUkrainian

Remont Placu Zwycięstwa

Data publikacji projektu:

9 czerwca 2021

Koszt całkowity:

93087,38

Z placu znikną stare betonowe płyty, które zostaną zastąpione kostką i uzupełnione nowymi płytami. Wytyczone zostaną nowe, bardziej praktyczne ciągi komunikacyjne. Zainstalowane zostaną nowe ławki. Istniejąca zieleń zostanie poddana pielęgnacji.