wstążka żałobna
EnglishGermanItalianPolishUkrainian

Remont ulicy PCK w Strzelcach

Data publikacji projektu:

8 czerwca 2021

Planowany termin realizacji:

14 stycznia 2022

Koszt całkowity:

1 840 385,76

Wartość dofinansowania:

Inwestycja w całości sfinansowana z budżetu Gminy Strzelce Krajeńskie

„Przebudowa ul. P.C.K. w Strzelcach Krajeńskich: Al. Wolności – ul. Ks. St. Wyszyńskiego”

Roboty obejmowały:

  • likwidację kolizji sieci elektroenergetycznej 15kV i 0,4kV z przebudowywaną ulicą PCK w Strzelcach Krajeńskich;
  • wykonanie nowego oświetlenia ulicznego wraz z demontażem istniejącego starego oświetlenia ulicznego – nowe słupy oraz oprawy ledowe 17szt.;
  • wykonanie kanalizacji deszczowej – dł. 256m, 9szt. studni rewizyjnych,18szt wpustów ulicznych z syfonem;
  • przeprowadzenie remontu wodociągu (wymiana) – na dł. 88m (wymiana rur), ustawiano  1 hydrant p.poż., wykonano 11 m przyłączy;
  • przeprowadzenie remontu kanalizacji sanitarnej (wymiana) – dł.109m wykonano 4 studnie rewizyjne;
  • przebudowę drogi na dł. 367m w zakresie: jezdna (mieszanka mineralno-asfaltowa SMA) 2325m2, poszerzenia  kostki kamiennej (56m2), wykonano 10 zjazdów, zatoki postojowe na 23 samochody; 2 wyniesione progi zwalniające pełniące funkcję przejść dla pieszych, 3 zwykłe przejścia dla pieszych; chodniki z płyt betonowych 50×50 i kostki granitowej 1220m2 , oznakowanie poziome i pionowe (nowa organizacja ruchu);
  • usuniecie drzew i zakrzewień.